Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

KrF fryktar store skattetap for bønder

KrFs finanspolitiske talsperson seier det verkar rimeleg avklart at skatteomlegginga får store utslag for bønder og mange næringsdrivande. Om tapa skal kompenserast er ikkje avklart.

– Vi vil absolutt ta med oss funna i denne rapporten vidare, seier leiar Hans Olav Syversen (KrF) i finanskomiteen på Stortinget. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
– Vi vil absolutt ta med oss funna i denne rapporten vidare, seier leiar Hans Olav Syversen (KrF) i finanskomiteen på Stortinget. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Skatteendringane som blei innført frå nyttår då arveavgifta blei fjerna har gitt mange næringsdrivande betydeleg nettoauke i skattar og avgifter. Det viser ein rapport frå revisjonsfirmaet EY, før Ernst & Young.

– Vi vil absolutt ta med oss funna i denne rapporten vidare. Eksempla viser ein betydeleg akkumulert skatteeffekt over mange år. Det verkar rimeleg avklart at omlegginga går klart i minus for typiske tilfelle, seier finanspolitisk talsperson i KrF, Hans Olav Syversen, som er leiar i finanskomiteen på Stortinget.

I budsjettforliket blei KrF og Venstre einige med Høgre og Frp om at regjeringa skal vurdere skatteendringane for landbruket i revidert statsbudsjett, som blir lagt fram 14. mai. KrF skreiv følgjande i ein merknad: "Det er avgjørende å sikre at fjerningen av arveavgiften, som vil være et gode for mange, ikke blir en byrde for landbruksnæringen, som allerede sliter med utfordrende rammevilkår".

– Er kompensasjon aktuelt?

– Det er noko vi må sjå på. Eit einstemmig Storting bad om å få ei samla vurdering av skatteendringane. Nå må vi først sjå kva regjeringa kjem med, seier han.

Syversen seier det er viktig å sikre rekrutteringa til landbruket og at det er mange gode grunnar til at systemet var som det var.

– Er det aktuelt å gå tilbake til reglane som var før nyttår?

– Eg vil ikkje spekulere i kva resultatet kan bli. Først må vi sjå kva regjeringa legg fram, så får vi ta det derifrå, seier han.

"Det verkar rimeleg avklart at omlegginga går klart i minus for typiske tilfelle."

Hans Olav Syversen (KrF), leiar i finanskomiteen på Stortinget
Annonse

Finansdepartementet kunne fredag ikkje å gi kommentar til funna i rapporten. Finanspolitisk talsperson Svein Flåtten (H) ville vente med kommentarar til han har fått sett seg inn i rapporten. Finanspolitisk talsperson Terje Breivik (V) seier rapporten vil bli tatt med i vurderinga.

– Vil de kompensere tapa?

– Vi får vente å sjå kva regjeringa legg fram, seier Breivik.

Gjermund Hagesæter (Frp) seier tala viser at skattesystemet var gunstig før.

– Vi må vurdere kva vi skal gjere, men det viser at sjansen til å oppjustere inngangsverdien ved overdraging av eigedom var gunstig, seier han.

– Kan endringa bli reversert?

– I utgangspunktet står vi på det som er gjort. For dei fleste er endringane positive. At nokon kjem dårlegare ut er i utgangspunktet ikkje noko nytt, seier han.

Neste artikkel

Strid om styrka tollvern: Høgre og Frp spår auka grensehandel