Kreftforeningen meiner ein lovregulering må til

Kreftforeningen lét borna sjølv vera 
med på undersøking av korleis dei blir påverka av reklame for usunn mat.

Tiltrekkjande: Mange born let seg friste av usunn mat med barnevenleg emballasje. Difor meiner Kreftforeningens Anne-Lise Ryel emballasje for usunn mat retta mot born og unge må lovregulerast. Foto: Vidar Sandnes
Tiltrekkjande: Mange born let seg friste av usunn mat med barnevenleg emballasje. Difor meiner Kreftforeningens Anne-Lise Ryel emballasje for usunn mat retta mot born og unge må lovregulerast. Foto: Vidar Sandnes

Les også: Forbrukarrådet vil stramme inn reklame for usunn mat

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Frontalangrep i frysedisken