Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Krangel om regler for dyretransport

En øvre grense på åtte timers transporttid for dyr på vei til slakteriet er blant forslagene i en resolusjon fra EU-parlamentet.

Vilkårene for dyr på vei til slakteriet kan variere stort fra ett land til et annet. EU-parlamentet vedtok i forrige uke en resolusjon som etterlyser strengere kontroller med at det eksisterende regelverket følges opp, hyppigere og flere inspeksjoner og straffetiltak som svir mer for dem som bryter reglene.

Les også: Sverige har bedre dyrevelferd enn de fleste andre EU-land

Mannen som tok initiativet til resolusjonen, den polske EU-parlamentarikeren Janusz Wojciechowski fra det kristendemokratiske Europeiske folkepartiet, er glad for at resolusjonen ble vedtatt.

Les også: EU-ministre enige om bedre dyrevelferd

- Mahatma Gandhi sa at en nasjons storhet og dens moralske helse kan utledes av hvordan nasjonen behandler dyrene sine. Vi bør gjøre alt som står i vår makt for å redusere dyrs lidelser. Vårt krav om å redusere transporttidene for slaktedyr er et bevis på at vi bryr oss om deres velferd, sier Wojciechowski i en pressemelding.

Økende antall dyr

I resolusjonen foreslås det også at transporttiden for dyr på vei til slakteriet bør begrenses oppad til åtte timer, men med unntak for enkelte regioner hvor det er lange avstander. Også enkelte dyrearter kan vurderes unntatt fra regelen. Det understrekes i resolusjonen at kortere transporttider alene ikke er nok for å sikre god dyrevelferd.

Norge har allerede en slik åttetimersregel, men med unntak for de tre nordligste fylkene. Her er elleve timers transport tillatt. Fjærfe er også unntatt; de kan transporteres i opptil tolv timer.

Les også: Sverige får kritikk av EU for at det gjøres få kontroller av dyretransporter

Antall dyr som blir transportert innenfor EU har økt betraktelig de siste årene. For eksempel gikk antall transporterte griser opp med 70 prosent fra 2005 til 2009. Én tredel av disse transportene tok over åtte timer, ifølge EU-parlamentets nettsider.

Skeptisk kommissær

Resolusjonen ble vedtatt med 555 mot 56 stemmer. EUs nyinnsatte kommissær for helse- og forbrukerspørsmål, Tonio Borg, argumenterte mot åttetimersregelen da han deltok i parlamentets diskusjoner.

Annonse

- Det finnes ikke vitenskapelig grunnlag for å begrense dyretransport til åtte timer, uttalte Borg ifølge avisa European Voice.

Dyrevelferd ligger under helse- og forbrukerkommissærens ansvarsområde. Borg fikk i november parlamentets godkjenning etter en uvanlig kritisk utspørring som blant annet skyldtes Borgs konservative holdninger til homofili og selvbestemt abort. Hans skepsis til strengere regler for dyretransport provoserte flere av parlamentsmedlemmene.

- Det jeg hører deg si er arrogant, uttalte den danske sentrum-venstre-representanten Dan Jørgensen, ifølge European Voice.

Han har vært en talsmann for en underskriftskampanje for åttetimersregelen, som har samlet inn over én million underskrifter.

- Det er udemokratisk å avskrive én million mennesker, sa Jørgensen.

Skotske protester

Den skotske kjøttbransjen er særlig bekymret for følgende av åttetimersregelen.

- En slik regel vil i praksis gjøre det umulig å drive med kjøttproduksjon i Skottland, sier den skotske EU-parlamentarikeren George Lyon fra den liberaldemokratiske grupperingen til avisa The Scottish Farmer.

Penny Johnson i bondeorganisasjonen NFU Scotland sier til avisa Herald Scotland at hun fester sin lit til at EU-kommisjonen vil holde seg til tidligere uttalelser om at de vil begrense seg til å skjerpe håndhevelsen av de reglene som allerede finnes.

- Det er en trøst, sier Johnson.

Neste artikkel

SV vil prioritere å tette inntektsgapet i eventuelle forhandlinger