Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kraftig økning i gaupekvoten i Sør-Norge

35 gauper, 5 flere enn i fjor, vil rovviltnemnda for Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud ta ut i jakta til vinteren.

Den regionale rovviltnemnda vil ha en kvote på 35 gauper i fylkene Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud til vinteren. Foto: Colourbox
Den regionale rovviltnemnda vil ha en kvote på 35 gauper i fylkene Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud til vinteren. Foto: Colourbox

Mens gaupebestanden har gått tilbake i landet som helhet de siste årene, mener rovviltnemnda at det er blitt flere gauper i regionen som omfatter de fire sørnorske fylkene. I dag har de enstemmig vedtatt å øke kvoten fra 30 dyr i fjor til 35 i år. Nemndas leder, Jørund A. Ruud, begrunner vedtaket med at mellom 15 og 17 gauper har ynglet hvert år i løpet av det siste tiåret, mens Stortinget har fastsatt at det kun skal være 12 ynglende gauper i regionen.

– Det er rett og slett for mange gauper i forhold til det Stortinget og regjeringen har bestemt. Vedtaket er gjort etter vurderinger og råd fra fagfolk, sier Ruud til NRK.no.

Gaupejakten starter 1. februar og varer til 31. mars. I første omgang er planen å åpne for jakt på 32 dyr, hvorav 12 voksne hunndyr. De tre siste fellingstillatelsene skal holdes tilbake som reservekvote. Av den totale kvoten på 35, kan det være maksimum 15 hunndyr på ett år eller eldre, skriver ta.no.

Det er tre uker ankefrist på vedtaket i rovviltnemnda, og lederen i Naturvernforbundet i Telemark, Tormod Svartdal, er svært kritisk. Etter hans mening er kvoten større enn ønskelig, men til nationen.no sier han at Naturvernforbundet likevel ikke kommer til å anke vedtaket.

– Vi innser at vedtaket er i samsvar med næringspolitikken for landbruk og viltforvaltning, der disse interessene blir satt opp mot naturvern og rovdyrinteressene, sier Svartdal til NRK.

Annonse

Etter hans mening er det ikke mulig å løse rovdyrkonflikten

I fjor ble hele kvoten i fylkene Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud felt, og 14 av de 30 gaupene ble skutt i løpet av de første tre dagene av jakta, viser tall i rovbase.no. På landsbasis ble 71 av en totalkvote på 79 gauper tatt ut. Det er en langt høyere andel enn det som har vært vanlig de siste årene. i 2013 ble det for eksempel felt 77 av en kvote på 121 gauper.

Alle jegere som har avlagt jegerprøve og storviltprøve, kan delta i gaupejakten. Jakten er avgrenset til visse områder innenfor hver region, og jegerne må forvisse seg om at de er i godkjent jaktområde. De har også plikt til å holde seg orientert om hvor mange dyr som gjenstår av kvoten, og felling skal umiddelbart meldes til Fylkesmannen.

Neste artikkel

Gaupebestanden øker i Norge og Sverige