Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kraftig kritikk fra Helgesen mot Vedum

EU-minister Vidar Helgesen mener forhandlingene med EU er et rekyl mot Trygve Slagsvold Vedum. – Helt utrolig, svarer Vedum.

Vidar Helgesen mener arven fra Trygve Slagsvold Vedum utfordrer norsk forhold til EU. Foto: Siri Juell Rasmussen
Vidar Helgesen mener arven fra Trygve Slagsvold Vedum utfordrer norsk forhold til EU. Foto: Siri Juell Rasmussen

Som Nationen skrev i går er EU nå klar for nye forhandlinger med Norge om handelen med landbruksvarer.

EU-talspersoner har bekreftet at EU-landene venter ytterligere liberalisering og en rask løsning på ostetoll-konflikten.

EU- og EØS-minister Vidar Helgesen (H) er ikke overrasket over at EU kommer med krav om å reversere ostetollen. Han mener forhandlingene om handelen med landbruksvarer er provosert fram nettopp på grunn av tollendringene til den forrige regjeringen.

– EU ville aldri ha kommet så tidlig med krav om nye artikkel 19-forhandlinger om det ikke var for ostetollen, sier han.

– Rekyl mot Vedum

Artikkel 19 i EØS-avtalen regulerer handelen med ubearbeidede landbruksvarer mellom Norge og EU.

Ifølge artikkelen skal Norge og EU møtes for å gjennomgå handelsvilkårene for disse produktene hvert andre år, med intensjon om gradvis liberalisering av handelen.

Helgesen viser til at det bare har vært to tidligere runder med forhandlinger om artikkel 19, og at den forrige trådde i kraft bare måneder før EU krevde en tredje runde i 2012. Det var også i 2012 den rødgrønne regjeringen, og daværende landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) vedtok å øke tollen på noen typer ost og kjøtt.

– Vi kan nok vente oss offensive krav, og det er delvis fordi hele denne nye runden er provosert fram av oste- og kjøttollen. Dette er en rekyl mot Trygve Slagsvold Vedum, sier Helgesen.

Vedum: – Utrolig

Tidligere mat- og landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) er kraftig opprørt over uttalelsene.

– Det er helt utrolig at Vidar Helgesen bruker tid på dette framfor å forsvare norske interesser i EU. Fra dag én har han brukt tiden til å snakke ned våre landbruks- og næringsinteresser, sier Vedum.

– Tar du skylda for at EU kommer nå til å være tøffere mot oss?

– Alle regjeringer i EU står jo opp for det de mener er deres egne interesser, sier Vedum, og mener det burde ikke være noen overraskelse at EU krever mest mulig i møte med Norge.

– Svekket forhandlingsposisjon

Dessuten mener Vedum at Helgesen (H) og nåværende landbruks- og matminister, Sylvi Listhaug (Frp), har kraftig svekket norsk forhandlingsposisjon.

– De har benyttet enhver anledning til å beklage for tollendringene vi har gjennomført, noe vi var i vår fulle rett til, etter internasjonale avtaler. Hva slags forhandlingstaktikk er det?, spør Vedum.

Han minner om at Stortinget har sagt nei til å reverse ostetollen.

– Det blir rart at våre ministre skal dra ned til Brussel for å forklare EU-politikere at Stortinget tar feil, sier Vedum.

Annonse

Europaparlamentet vedtok i 2013 en resolusjon som erklærte tollendringen for «et brudd på innholdet og ånden i bilaterale avtaler». Den kritiserte den rødgrønne regjeringen for å øke tollen på noen typer ost og kjøtt inn til Norge og ønsket en reversering.

Den advarte også Norge med å be EU-kommisjonen til å undersøke hvilke grep EU kan ta for å beskytte EUs landbrukssektor og utforske ytterligere tiltak dersom Norge ikke reverserer tollendringene.

– Er ikke liberalisering av handel mellom landene en del av EØS-avtalen?

– Det er bare å se på importen av mat og landbruksprodukter fra EU. Den har jo eksplodert, mens vi har hatt en svak vekst i eksporten. EU har kommet kjempegodt ut av det. Vi har ikke noe å beklage, sier Vedum.

– Men totalt sett eksporterer Norge mer til EU enn vi importerer?

– EU vil styrke sine posisjoner mot Norge. Det er helt naturlig at de gjør det. De har en regjering som representerer deres industri. Vi må ha en regjering som representerer vår industri. Næringsmiddelindustrien er en av de største fastlandsindustriene vi har. Det er en interessemotsetning. Og det er helt legitimt at det er en interessemotsetning, sier Vedum.

Venter tøffe krav

Helgesen var onsdag i Brussel for møte i EØS-rådet, der EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein møter EUs formannskap. Der ble han informert om at EU etter flere runder mellom medlemslandene og kommisjonen nå er klar med sitt mandat for forhandlinger med Norge.

– Det ble igjen påpekt fra EU-siden at proteksjonistiske tiltak som oste- og kjøttollen fra norsk side ikke er i tråd med EØS-samarbeidet, sier Helgesen etter møtet.

Han er forberedt på at EU vil komme med tøffe krav utover ostetollen i de kommende forhandlingene.

– Vi regner med at det kommer andre ting også, og at oste- og kjøttollen ikke har bidratt til å moderere EU-landene. Det faktum at EU har brukt så lang tid på mandatet sitt, og at det har gått mange runder mellom kommisjonen og medlemsstatene gir oss grunn til å tro at det er mye tøffere krav enn det vi har sett tidligere, sier han.

– På toppen av det har vi Russlands tiltak. Nå er europeisk landbrukssektor rammet av de russiske tiltakene, og det gjør at vi må forvente at det kommer krav og ønsker om økt markedsadgang for landbruksvarer som konsekvens av det også.

– Betyr ikke frihandel

Helgesen sier Norge nå skal gjøre klart sitt forhandlingsmandat, og at de første forhandlingsmøtene med EU trolig vil finne sted like over jul.

Han sier Norge også skal være en tøff forhandler.

– Det er helt klart, og det er grunnlaget for at vi konsulterer med Stortinget om forhandlingsmandatet vårt. Vi er opptatt av at vi skal finne en god løsning.

Artikkel 19 slår fast at EU og Norge gradvis skal liberalisere handelen med landbruksvarer.

– Er målet med artikkelen full frihandel på sikt?

– Nei, formålet med artikkel 19 er en gradvis liberalisering av handelen med landbruksvarer innenfor rammene av partenes landbrukspolitikk. Det betyr ikke frihandel. I hvert fall innenfor rammene av nåværende politikk, sier Helgesen

Neste artikkel

– Norsk jordbruk ville ikke fungert med stengte grenser