Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kongeørna er ikke truet art i Norge

Kongeørn: Ingen truet art, skriver leder for rovviltnemnda i Nordland. Foto: Ketil Blom Haugstulen
Kongeørn: Ingen truet art, skriver leder for rovviltnemnda i Nordland. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Norsk Ornitologisk Forenings (NOF) protesterer mot Klima- og miljødepartementets mulige åpning for å regulere bestanden av kongeørn. De truer med internasjonale reaksjoner og rasler med 20 000 underskrifter.

Det er som forventet at enkelte organisasjoner mener ørna forårsaker beskjeden skade på beitedyr. Men rovviltnemnda i Nordland får mange tilbakemeldinger fra reineiere om betydelig tap av reinkalver i kalvingsland. Flere tapsundersøkelser og kadaverdokumentasjoner har påvist betydelige skader forårsaket av kongeørn. Politikere må veie ulike faktorer opp mot hverandre, og kan ikke se så ensidig på saken som ornitologene gjør.

• Les også: – Kongeørnen gjør ubetydelig skade

Den todelte målsettinga er tydelig på at det skal være mulig å ha beitedyr. Dagens forvaltning av kongeørn stiller så strenge vilkår at i praksis er det umulig å gjennomføre uttak av ørn som gjør stor skade. Reindrifta i Nordland er helt i grenseland av hva de tåler av tap av dyr til rovdyr. Tilgangen på reinkalv etter tap i Nordland er lavest i Norge i samisk tamreindrift (samtidig som slaktevektene er best).

Annonse

Denne sårbare situasjonen må forvaltninga ta hensyn til. Det er heller ikke snakk om åpne for noen stor ørnejakt. NOF misforstår når de sier at det skal gis anledning til å gi skadefellingsløyve forut for skade. Det blir nok kun snakk om en åpning for å ta ut ørn i forkant av ny kalvings/beitesesong i områder hvor det har vært betydelig skade tidligere.

• Les også: Kongeørnen har gjort mest skade på beitedyr i år

Kongeørn er ikke noen truet art i Norge lengre, og det er en majestetisk fugl med mange venner. Likevel hadde jeg ønsket at NOF ventet med å protestere til de så hvordan ny forvalting fungerte. Reindrifta er like truet som kongeørna, i alle fall i Nordland.

Neste artikkel

Den besværlige ammekua