Kommunar byggjer ned langt meir dyrka jord enn dei rapporterer inn

Kommunane gir grønt lys til å byggje ned langt meir jord enn offisielle tal viser. I Voss blei tre firedelar av jordtapet ikkje bokført.

Landbruksdirektoratet stadfestar at det berre er utbyggingar på reguleringsplannivå som blir rapportert inn i statistikken. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase

Den faktiske nedbygginga av jord er derimot endå større. Av den dyrka jorda som Voss kommune gav grønt lys til å omdisponere i fjor, hamna berre ein firedel inn i den offisielle statistikken. Avdelingsleiar for næring, Anders Gjøstein, meiner det er grunn til å rope varsku.

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Digital

100 dager for 100 kr

Helg + Digital

- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag
100 dager for 100 kr

Komplett

- Papiravisen levert hjem mandag til lørdag
100 dager for 100 kr

Neste artikkel

Steinkjer går mot strømmen og omregulerer til landbruk