Kommentar: Skogeierne i Viken med ny og grønn industrihistorie

Viken Skog bygger videre på Drammensdistriktets Skogeierforenings (DS) mest stolte industrihistorie med Treklyngen på Follum. På ruinene etter 140 års treindustri er Vikens ambisjon å utvikle ny biobasert industri.

Rino Andersen er sjefredaktør (konst) i Nationen. Foto: Siri Juell Rasmussen
Rino Andersen er sjefredaktør (konst) i Nationen. Foto: Siri Juell Rasmussen

20 år senere var framtidsbildet mer krevende. Norske Skog måtte omstille. Store oppkjøp verden rundt og et marked som buttet krevde nye svar. Svarteperspillet var i gang. Hvem skulle overleve? Papirmaskiner ble pauset. Permitteringer, oppsigelser og nedleggelser var tema.

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Trelastprisen løper fra tømmerprisen