Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kommentar: Arbeiderpartiet inn i skogen

Det har lenge vært dystre tider i norsk treforedlingsindustri. Av en eller annen grunn har Arbeiderpartiet ikke oppdaget det før nå.

Lørdag la Aps landsmøte fram en rekke tiltak for «en sterk og konkurransedyktig skog- og trenæring». De som hadde håpet på en redningsplan for Södra Cell Tofte, ble skuffet.

Allerede i 2006 valfartet politikerne fra de fleste partier til Skien da Union skulle legges ned. Næringsminister Trond Giske var på besøk på Follum da Norske skog i tillegg kvittet seg med papirfabrikken på Hønefoss. Men nedleggelsene gikk sin sikre gang.

Det er først når Tofte på Hurum er i ferd med å forsvinne, at Ap ser at noe nasjonalt og alvorlig er på gang. En av grunnene heter antakelig Martin Kolberg. Han vet hva en treforedlingsbedrift i Buskerud kan være verdt, også politisk.

Da Union og Follum forsvant, forklarte man det med at verden ikke lenger trenger avispapir. Den samme forklaringsmodellen kan man ikke bruke på Tofte. Toftes celluloseprodukter er etterspurt på verdensmarkedet. Södra Cells fabrikker i Sverige går så det suser. Det norske oljefondet investerer i cellulose i vårt naboland. Fondets investeringer går som regel til lønnsomme bedrifter.

Tofte lønner seg ikke. Det har blant annet med norsk kostnadsnivå å gjøre. Aps forslag om å gjøre det enklere å bygge skogsbilveier, lage en nasjonal tømmertransportplan og øke maksgrenser for vekt og lengde på vogntog, er konkrete lønnsomhetsforbedrende tiltak. Spørsmålet er om potensielle kjøpere av Tofte synes det monner i dagens akutte krise.

Det viktigste i Aps plan for skognæringen er at partiet nå viser at treforedlingsindustri er en framtidsnæring. Solnedgangstempelet som ble gitt avispapirproduksjonen, passer ikke lenger.

Ap vil at skognæringen skal bli et «nasjonalt strategisk satsingsområde» og «alle tilgjengelig virkemidler skal tas i bruk». Det statlige investeringsselskapet Investinor skal inn. Statskog skal spille en aktiv roll. Det skal «etableres et langsiktig trebasert program for forsknings- og utvikling.»

Annonse

Men merk: Dette er en langsiktige strategisk plan. Tiltakene vil neppe påvirke kjøp og salg av Tofte. De som eventuelt kan tenke seg å kjøpe fabrikken på Hurum, får ingen direkte støtte fra staten.

Næringsminister Trond Giske la under landsmøtet stor vekt på at fra nå av skal skog- og treforedlingsnæringen satses på som en moderne industri for moderne produkter. Det krever investeringer, innovasjon og forskning.

Tømmer kan brukes til ny, fornybar energi. Trevirke kan erstatte olje med biodrivstoff. Framtidens trevirke kan brukes til produkter som i dag lages av olje.

I Aps program skrives det mye om at norsk næringsliv må satse strategisk på de områdene der Norge har spesielle forutsetninger, kompetanse og rike naturresurser. Statlig kapital skal være med å legge til rette for innovasjon og nyetableringer. Sjømat, petroleum, miljøteknologi og reiseliv nevnes i fleng. I kapitlet «Aktiv næringspolitikk» er det ikke et ord om skog og tre.

I det opprinnelige programmet for neste periode er norsk treforedlingsindustri bare omtalt som en del av jordbruket. Skogen bør heretter ha en selvfølgelig plass under overskriften «aktiv næringspolitikk».

Neste artikkel

Kvinnekamp for bedre helsetilbud