Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Knøttsmå reinkalver i Finnmark

Slaktevektene på reinkalver i flere områder i Finnmark er om lag 15,5 kilo. I tamreinlagene i Sør-Norge er snittet 24 kilo. Forklaringen er at det er for mye rein i Finnmark.

Slaktevekten på reinkalver, -okser og simler i Finnmark har sunket gjennom de siste ti årene. Utviklingen står i grell kontrast til tamreinlagene i Sør-Norge der vekten har økt. For kalver er vektforskjellen mellom de verste områdene i Finnmark og tamreinlagene 8,5 kilo, dobbelt så mye som ti år tidligere, viser ressursregnskapet for reindriften.

For halvannet år gamle okser var snittveksten i Kautokeino vestre sone 22,8 kilo i siste driftsår, mens tamreinlagene oppnådde 38,2 kilo. For simler har Kautokeino vestre gjennomsnittlig slaktevekt på 25,2 kilo og tamreinlagene 37,9 kilo.

En viktig del av forklaringen er at antall rein er for høyt i deler av Øst- og Vest-Finnmark, framgår det av en melding på hjemmesiden til Landbruks- og matdepartementet. Totalt var det per 31. mars i fjor om lag 246.000 reinsdyr her i landet. 180.000 av dem var i Finnmark.

- Studier viser at reindriften i Øst- og Vest-Finnmark har lav produksjon hovedsakelig på grunn av lave vekter som følge av at reintallet er for høyt for beitegrunnlaget. For å lykkes må reintallet tilpasses beitegrunnlaget og det må holdes stabilt over tid, heter det på departementets hjemmeside.

Annonse

Den altfor store reinsdyrbestanden i Finnmark har vært et kjent problem i mange år. Allerede i 2004 vurderte daværende landbruksminister Lars Sponheim tvangsslakting for å få ned bestanden som da var i overkant av 140.000 dyr. Siden er det jevnlig kommet meldinger om dyr som har sultet i hel på Finnmarksvidda, og Nils Henrik Sara, leder i Norske reindriftssamers landsforbund bekreftet problemene med den store bestanden i et intervju med Nationen i desember 2010.

Reindriftsnæringa i fylkene sørover fra Troms til Hedmark kan stort sett vise til positiv vektutvikling i siste tiårsperiode. Slaktevektene i disse områdene ligger litt over nivået fra tamreinlagene, men godt over vektene fra Finnmark.

Neste artikkel

Svenskene vil bruke norsk beiteområde – nå må reinen flyttes