Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kleppa hevder Norge slår Sverige på veibygging

Norge brukte vesentlig mer på vei enn Sverige i årene fra 2006 til 2010, viser en beregning fra Samferdselsdepartementet. Økonomiprofessor Sverre Knutsen ved BI mener beregningsmetoden ikke er holdbar.

«Stikk i strid med det mange har trodd, er det Norge som bruker mest penger på veier», heter det i konklusjonen på en gjennomgang Samferdselsdepartementet har foretatt. Departementet har hentet tall fra budsjetter i Norge og Sverige for å sammenligne bevilgningene til vei.

Beregningene viser at Sverige brukte noe mer enn Norge i perioden 1995 til 2004, mens Norge brukte vesentlig mer i perioden 2006 til 2010. I departementets regnestykker er de svenske kronene regnet om til norske etter en kurs på 0,85, som oppgis å være gjennomsnittlig valutakurs i disse årene. Norske bominntekter er også tatt med. De utgjorde i 2009 5,7 milliarder av totalt 29,4 milliarder kroner til norske veier. Sverige har ikke bompenger, bortsett fra en rushtidsavgift i Stockholm.

Fra vei til jernbane

Annonse

- Å bruke valutakurs for å sammenligne veiinvesteringer er ikke en holdbar metode. Lønnsnivå og kjøpekraft er forskjellig, så i det minste må man kreve kjøpekraftjusterte (PPP) beløp regnet i en internasjonal felles valuta, for eksempel PPP-justerte amerikanske dollar, når man sammenligner. Investeringene bør vurderes som andel av brutto nasjonalprodukt, det vil si i sammenligning med tilgjengelige ressurser, sier professor Sverre Knutsen til Aftenposten. Knutsen er spesialist på økonomisk historie og samferdsel, og han reagerer også på at bompengene er tatt med på departementets skryteliste. Etter hans mening burde kun skattefinansierte, statlige veiinvesteringer vært med i beregningene.Knutsen er også kritisk til tidsrommet som er sammenlignet. Han peker på at det svenske motorveinettet ble doblet i årene mellom 1986 og 2005, og synes det derfor er naturlig at svenskene etter slik storsatsing har trappet ned veiinvesteringene til fordel for jernbane.

Satser videreSamferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa synes på sin side at tallene er interessante. - Sammenligningen viser at Sverige tidligere har satset mye mer på vei enn Norge. De startet lenge før oss, men nå har vi tatt igjen og passert dem. Vi bruker nå 12.7 milliarder mer på vei i Norge, sier Meltveit Kleppa til Aftenposten. Å slå Sverige på veibygging er likevel ikke godt nok for samferdselsministeren. - Vi er langt fra i mål. Vi har mye ugjort og denne sammenligningen sier ingenting om standard. Vi skal bevilge nye milliarder til vei hvert år framover, sier Meltveit Kleppa.

Neste artikkel

Kan ikke leve med forfallet