Kjøretøy på fire bein

Det finnes over 100.000 hester i Norge. Trafikkreglene for dem er de samme som for biler og lastebiler. Hestefolket vil ha endring i regler og holdninger. Veimyndighetene mener reglene er gode nok.

Erfaren kusk: Arnt-Sverre Røren bruker veiene rundt gården i Modum til å trene sine kaldblodstravere, og har vært utsatt for mange stygge episoder av uansvarlige bilførere. Nylig var han nær ved å velte med vogna, da Vetle-Jon ble skremt av en traktor som kom i høy fart, og med lasteren rett til værs.
Erfaren kusk: Arnt-Sverre Røren bruker veiene rundt gården i Modum til å trene sine kaldblodstravere, og har vært utsatt for mange stygge episoder av uansvarlige bilførere. Nylig var han nær ved å velte med vogna, da Vetle-Jon ble skremt av en traktor som kom i høy fart, og med lasteren rett til værs.

Vegrafikkloven

Trafikkreglene § 2 nr. 2:

Reglene om trafikk med kjøretøy gjelder 
så langt de passer også for rytter og for den 
som fører ride-, laste- eller trekkdyr eller 
fører eller driver husdyr. (§2-2)

Enhver skal ferdes hensynsfullt og være 
aktpågivende og varsom så det ikke kan
 oppstå fare eller voldes skade og slik at
annen trafikk ikke unødig blir hindret eller 
forstyrret. (§3)

Det er forbudt for rytter/kusk å benytte gangvei, fortau eller sykkelvei, dersom ikke annet er bestemt.

Rytter/kusk har plikt til å bruke kjørebanen, 
og holde seg godt innenfor kjørefeltet. Rytter kan 
også benytte veiens høyre skulder. Det er forbudt 
å ferdes med hest på motorvei. Rytter/kusk har 
vikeplikt bl.a. for annen trafikant når man rir/
kjører ut fra gårdsvei eller annen vei som er åpen 
for alminnelig ferdsel, for gående ved kryssing 
av gangvei eller fortau, og for gående som 
befinner seg i gangfelt eller er på vei ut i dette. 


Friluftsloven om ferdsel i utmark


«I utmark kan enhver ferdes til fots hele året rundt, når det skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet. Det samme gjelder ferdsel med ride- eller klovhest, kjelke, tråsykkel eller lignende på veg eller sti i utmark og over alt i utmark på fjellet, såframt ikke kommunen med samtykke av eieren eller brukeren har forbudt slik ferdsel på nærmere angitte strekninger. Kommunens vedtak må stad-festes av fylkesmannen».

Kilder: Vegdirektoratet, hest.no

Hestemiljøene sørger, de er sjokkerte og redde. Sosiale medier og nettsteder flommer over av historier om nestenulykker med hest. Om trailere som har sneiet buksebeinet til kjørere i sulkyen. Om bilførere som gasser på og tuter idet de passerer hest med rytter på. Om førere som antagelig med vilje skremmer opp dyrene. Om førere som har stukket av etter et uhell. Om dyr som får panikk. Om ryttere som skades, og om dyr som må avlives.

Mistet sin beste venn

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Findus seier norsk tollvern for grønsaker har stått stille sidan 1997