Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kirkens Nødhjelp avviser front mellom norsk landbruk og Kirkens Nødhjelp

Kirkens Nødhjelp vil sammen med en rekke organisasjoner legge om norsk landbruk for å støtte afrikanske bønder. - Vi er ikke ute etter å ta det norske landbruket, sier Wenche Fone i Kirkens Nødhjelp.

Kirkens Nødhjelp har startet en kampanje for mer rettferdig handelspolitikk. Dermed har den gamle krangelen mellom nødhjelpsorganisasjonen og norsk landbruk blusset opp igjen.

- Jeg opplever ikke at det er en front. Kirkens Nødhjelp er ikke på noen måte ute etter å ta det norske landbruket. Vi ønsker bare en omlegging av støtteordningene på linje med det FN sier. Jeg er veldig overrasket over at det oppleves som en trussel. Det vi ønsker oss mer enn noe annet, er en dialog med landbruket, sier Fone til Nationen lørdag.Les kommentar: - Utspillene er godt egnet til å skape bråk

- Sp er på kollisjonskurs med FNs matsjef når Liv Signe Navarsete vil subsidiere landbruket i Norge slik at vi produserer enda mer enn i dag, skrev generalsekretær Anne-Marie Helland i en pressemelding før landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum 31. august møtte lederen for FNs matvare- og landbruksorganisasjon FAO, José Graziano da Silva, i Oslo.

Kirkens Nødhjelp gjentok kritikken etter at Sp la fram sitt nye prinsipp- og handlingsprogram mandag. Der heter det blant annet at «norsk matproduksjon skal økes minst i takt med befolkningsveksten og selvforsyningsgraden for fôr og mat økes».

- Manglende oppgjør- Mange ulike rapporter fra FN viser at det er et urettferdig handelsregime i verden som gjør at fattige land ikke kommer inn på markedet. Siden Kirkens Nødhjelp er en norsk organisasjon er det naturlig å rette krav mot norske myndigheter, sier Fone.

- Hva mener dere bør være annerledes?

- Det som gjør det vanskelig for fattige land å selge sine landbruksvarer, er subsidier på produksjon i rike land. Det gjør at varer blir dumpet billig på verdensmarkedet. Vi ønsker at den norske produksjonsstøtten heller skal legges om til støtte til kulturlandskap og distriktsbosetting. Dette er endringer Kirkens Nødhjelp ikke er alene om å foreslå. FN sier det samme.

Les også: Sp får lite støtte i ambisiøse samferdselsmål

Annonse

- Men utenom Jarlsberg-osten eksporterer jo Norge knapt landbruksvarer. Tvert i mot importerer vi mer og mer.

- Norge har ikke stor eksport, det er riktig.

- Hvordan kan da produksjonsstøtte til norsk landbruk ødelegge for landbruket i fattige land?

- Norge har det samme regelverket som USA og EU, som er verstingene. Dermed er den norske støtten med på å legitimere den utrolig ødeleggende måten å drive landbruk på. Norge har ikke tatt et oppgjør med eksportsubsidier. Hadde Norge lagt om slike ødeleggende subsidier, ville vi hatt legitimitet til å kjempe imot dem på internasjonale arenaer.

GodkjentstempelDen norske støtten til egen matproduksjon får likevel godkjentstempel fra høyt hold, skriver ABC Nyheter. FNs matvaresjef José Graziano da Silva sier til nettavisen at FN ikke har problemer med subsidier for innenlands produksjon.

- Det kan godt være at han har sagt det, men samtidig er FN krystallklar på at subsidier til landbruksvarer som blir eksportert, er ødeleggende for det afrikanske landbruket, sier Fone i Kirkens Nødhjelp.

Les hele intervjuet med Fone i eavisen til Nationen for lørdag 15. september. Den kan kjøpes her.

Neste artikkel

Rask heving av inntekta kan gi bismak for bønder