Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kina gir energi til klimaforhandlingene

Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) håper de nye signalene fra Kina setter press på USA og andre store utslippsnasjoner.

- Det er svært gledelig at Kina nå åpner for tallfestede mål for utslippskutt og sier seg villig til å inngå en juridisk bindende avtale en gang i framtiden. Selv om det kan være formulert en rekke forbehold, er dette den mest positive som har skjedd i klimaforhandlingene på lang tid, sier Stoltenberg til NTB. Statsminister reiser selv til klimamøtet i Durban i Sør-Afrika på tirsdag. Til tross for lørdagens utspill fra Kinas sjefforhandler Su Wei, er han ikke videre optimistisk. - Jeg kan ikke huske et klimamøte hvor forventningene har vært så lave som nå. Tidligere har det vært håp om å inngå avtaler, nå er målet simpelthen å unngå at forhandlingene bryter sammen, sier han. Kyoto

Skulle forhandlingene unngå sammenbrudd, har Stoltenberg to klare håp for Durban-møtet. Det ene er å få på plass et grønt fond for finansiering av klimatiltak i fattige land. Det andre å samle et tilstrekkelig antall land om en videreføring av Kyoto-avtalen. - For å få til dette må store utslippsnasjoner som USA, Kina, India og Brasil forplikte seg til en framdriftsplan med sikte på en avtale i 2015 som også omfatter dem. Også disse landene må forplikte seg til utslippsreduksjoner. - De nye signalene fra Kina øker muligheten for en forlengelse av Kyoto, men jeg vil understreke at mye ennå er usikkert, sier han. Miljøvernminister Erik Solheim (SV) mener det er grunn til å feste lite til utspillet fra den kinesiske forhandlingsdelegasjonen. - Vi vet ennå ikke hva som står skrevet med liten skrift, men når det er Su Wei som kommer med disse signalene, føler jeg meg trygg på at utspillet er klarert på høyeste hold, sier Solheim til NTB. FNs klimasjef Christiana Figueres tror flere land kan være rede til å forplikte seg på ny til å kutte utslipp av klimagasser.- Landene ser nå etter måter de kan få på plass en ny forpliktelsesperiode på, i stedet for å diskutere hvorvidt det skal komme en ny forpliktelsesperiode, sa Figueres til nyhetsbyrået Reuters lørdag. - Håpløst

Alle er ikke like optimistiske som Figueres. Brasils forhandlingsleder Andre Correa do Lago frykter at fokuset på en folkerettslig bindende avtale gjør at det tar lengre tid å bli enige om utslippskutt. Også andre garvede klimaforhandlere tonet ned forventningene til Durban-møtet på forhånd. - Det er fristende å si at det er håpløst, innrømmet EUs klimakommissær Connie Hedegaard nylig overfor NTB. Hun tror det kan bli «virkelig, virkelig tøft» når ministrene denne uken møtes i Durban, siden landene står svært langt fra hverandre. Et av de viktigste stridsspørsmålene er hvorvidt utslippsforpliktelsene i Kyoto-avtalen skal videreføres når de utløper neste år. - Vi vil gjerne bygge brua til framtida. Men da må også andre følge etter, sier Hedegaard, med klar adresse til USA, Kina og India. Bremsekloss

Annonse

Siden Kyoto-avtalen henger i en tynn tråd, kan verden være på vei inn i en periode uten internasjonale reguleringer av klimautslipp. Målet om en ny klimaavtale er blitt skjøvet stadig lenger fram. Norge tror verden minst må vente til 2015, mens USA mener det er urealistisk å få til noe før 2020. En viktig politisk bremsekloss i forhandlingene er gjeldskrisen som har rammet mange rike land. Solheim peker i tillegg på Det republikanske partiet i USA, som han mener stikker kjepper i hjulene for president Barack Obama. (©NTB)

Neste artikkel

Kvinnekamp for bedre helsetilbud