Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Karbontap fra dyrket myr

Oppdyrking av myr slipper ut store mengder CO2. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase

Arnar Lyche, organisasjonssjef i Møre og Romsdal Bondelag, bagatelliserer karbontapene fra dyrket myr (Nationen 24. oktober). Han tviler også på at dyrking av jord har bidratt til nesten en tredel av de menneskeskapte CO2-utslippene de siste 150 årene og etterlyser kildehenvisning. Da kan jeg referere til professor Rattan Lal ved Ohio Universitet i USA, som er en av verdens ledende forskere på karbon i jord.

Gjennom markslagsregistreringen for økonomisk kartverk er det kartlagt 4,8 millioner dekar dyrkbar myr og torvmark i Norge. Karbonmengden på dette arealet er estimert til ca. 70 tonn C per dekar (32 tonn i grunn myr og 90 tonn i djup myr). Til sammenligning er karbonmengden i dyrket mineraljord på Vestlandet estimert til ca. 20 tonn C per dekar.

Netto karbontap som følge av dyrking av myr, før det er oppstått likevekt, kan beregnes som differansen mellom innholdet i myr og dyrket mineraljord. Denne differansen er ca. 50 tonn C per dekar i gjennomsnitt og varierer proporsjonalt med torvdybde og karbontetthet i torva.

Annonse

Det årlige karbontapet varierer som følge av blant annet temperatur og dyrkingsmetode. Vi kommer likevel ikke bort fra at mat som er produsert på dyrket myr har et mange ganger så stort klimagassavtrykk som mat produsert på mineraljord.

Et eksempel: Utslippene fra et kg biff fra ammekyr, som utelukkende er fôret med gras dyrket på myr, er i størrelsesorden 250 kg CO2-ekvivalenter. Dette er en nærmest uslåelig verdensrekord som norsk landbruk ikke kan være bekjent av.

Neste artikkel

Fjellfuglar i klimatrøbbel?