Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Jordvernet på vei mot å nå målet for 2017

For første gang på flere år ser det ut til at omdisponeringen av dyrket jord ikke overstiger grensa på 4.000 dekar per år. 

Landbruksminister: Dale er fornøyd med jordvernsinnsatsen. Foto. Mariann Tvete.
Landbruksminister: Dale er fornøyd med jordvernsinnsatsen. Foto. Mariann Tvete.

De foreløpige tallene fra kommunene (KOSTRA) viser at omdisponeringen av dyrket jord var på rundt 3.700 dekar i 2017, like under målet om 4.000 dekar. Stortinget vedtok i 2015 at målet skulle nås gradvis fram til 2020.

Mellom 2004 og 2015 ble det årlig omdisponert 8.100 dekar matjord. I 2016 ble det nedbygget omkring 6.000 dekar landbruksjord, men tross reduksjonen mente Arbeiderpartiet og Senterpartiet at regjeringen ikke gjorde nok for å bremse utviklingen og nå målet. Nå ser det imidlertid ut til at målet vil nås.

– Disse tallene er gledelige, og viser at regjeringen er på rett vei for å nå målet, sier landbruksminister Jon Georg Dale (Frp).

Tallene er foreløpige siden enkelte landbrukskommuner ikke har levert tall. Endelige tall kommer i juni. Hvis det foreløpige tallet blir stående, representerer det en nedgang i omdisponering av dyrket jord på 38 prosent fra 2016. Særlig har omdisponeringen til samferdselsformål gått ned fra 2016 til 2017.

Annonse

KOSTRA-tallene viser så langt en liten økning i tillatt nydyrking i 2017, fra et allerede høyt nivå. I 2017 ble det gitt tillatelse til å nydyrke hele 21.845 dekar, mot 21.612 dekar i 2016.

Nydyrkingen er størst i Hedmark, som står for 21 prosent av nydyrkingen, etterfulgt av Oppland, Nord-Trøndelag, Nordland og Rogaland. Disse fem fylkene står for om lag 60 prosent av alt tillatt nydyrket areal i 2017.

Næringskomiteen ba i januar regjeringen fremme en oppdatert jordvernstrategi i revidert nasjonalbudsjett for 2018.

Neste artikkel

Borten Moe ut av Okeas styre