Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Jordbruksoppgjør uten WTO

Norges Bondelag vil forhandle i vårens jordbruksoppgjør uavhengig av tilpasninger og forslag som kanskje vil komme fra WTO.

Det går fram av uttalelsen fra Norges Bondelags representantskap i Oslo i går. Nasjonalt vedtatt landbrukspolitikk må være grunnlaget, ikke forhåndstilpasninger til ukjente WTO-pålegg. Bondelaget vil slippe å forholde seg til WTO så lenge de kan.

– Det vil bli både helt feil og dumt å legge inn på forhånd noe vi tror kommer av pålegg fra WTO, for eksempel krav om reduserte priser, eller andre tiltak, sier Bondelagets leder Bjarne Undheim.

– Men vil ikke da fallhøyden kunne bli desto høyere og hardere den dagen sannhetens øyeblikk foreligger i WTO?

– Vi må jo ha trua på at de norske forhandlerne fortsatt skal kunne klare å skaffe oss et nasjonalt handlingsrom. Og ser vi hen til forrige runde i WTO, skjedde jo nettopp det. Vi fikk et nasjonalt handlingsrom, og det ville vært dumt den gangen å tilpasse oss i motsatt retning på forhånd, sier Undheim. Næringsutvikling på bygda

For øvrig var det uvanlig lite tall og lite vekt på inntektskrav i uttalelsen fra representantskapet i går.

Det meste dreide seg om næringsutvikling på bygda. Representantskapet går inn for at det etableres ei tiltakspakke for nyskaping og næringsutvikling. Aktuelle elementer i ei slik pakke kan etter Bondelagets mening være at det eksisterende skattemessige jordbruksfradraget utvides til også å omfatte inntekter fra tilleggsnæringer i tilknytning til gården. Det bør bli adgang til fondsavsetninger til næringsutvikling på gården. Og Bondelaget vil ha skattefritak for inntekter fra tilleggsnæringer de fem første åra etter etablering. Generelt er Bondelaget opptatt av å fjerne flaskehalser i etableringsprosessen.

Annonse

– Er dette i realiteten det samme som Norsk Bonde- og Småbrukarlag allerede har foreslått, nemlig en omstillingsmilliard fra staten til landbruket?

– Jeg har ikke sett så mye konkret hva Småbrukarlagets forslag innebærer. I vårt forslag er vi konkrete. Og vi legger vekt på utvikling og nyskaping, ikke først og fremst omstilling, sier generalsekretær Harald Milli. Sauen

Av de få konkrete inntektsmessige punktene i representantskapets uttalelse, gikk det fram at Bondelaget vil prioritere økonomien i saueholdet i vårens jordbruksoppgjør. Men Bondelagets leder Bjarne Undheim vil ikke låse seg til noen konkrete tiltak, som for eksempel innføring av et eget driftstilskudd for sau, etter modell fra fjorårets tilskudd på ammeku.

– Det viktige er at vi legger opp til en politikk der vi får flere lam og færre sauer ut i markedet. Det er det markedet etterspør, sier Undheim.

Neste artikkel

Mel fra prestefrue-legat i 395 år