Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Jeg trenger ikke lykkepiller, Berge

Styreleder i Småkraftforeningen, Lars Emil Berge, gir meg en kraftig salve på Nationens nettsider 16.4.

Vindturbinene i Midtfjellet vindpark i Fitjar kommune. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix
Vindturbinene i Midtfjellet vindpark i Fitjar kommune. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Han liker ikke min motstand mot nye utenlandskabler, og anbefaler meg å ta en lykkepille.

Jeg takker for omsorgen, men kan forsikre Berge om at jeg ikke er deprimert. Tvert imot blir jeg stadig gladere av å se den økende motstanden mot den voldsomme raseringen av natur som spesielt vindkraftverkene gir. Men også småkraftverk har konsekvenser i naturen.

Tilfeldigvis hadde neste artikkel på Nationens nett, etter Berges utblåsning, følgende tittel: «Dystert naturtap». Undertittelen var slik: «Arter utryddes i rekordtempo. Myndighetene sin innsats er feil, for liten og for treg.» Artikkelforfatteren, Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet, peker så på at økende arealforbruk til energiproduksjon er en av årsakene til den voldsomme reduksjonen i artsmangfold vi er vitne til.

Annonse

Berge ser ingen negative sider ved nye utenlandskabler, og referer som sannhetsvitne for sitt syn til seniorforsker i Sintef, Atle Harby. (Harby var i mange år leder for det kraftbransjesponsede forskningsprogrammet CEDREN). Berge viser til at Harby skrev følgende i Dagens Næringsliv i februar 2018: «Nye kabler til utlandet vil hverken ødelegge norsk natur eller gi oss dyrere strøm, på tross av påstander om det motsatte.»

Det Harby kaller «påstander om det motsatte», kommer fra alle naturvernorganisasjonene når det gjelder naturskader, og fra Statnett og NVE når det gjelder at nye kabler vil gi økende strømpriser. Det er ingen uenighet i de seriøse analysemiljøene om at nye utenlandskabler vil drive strømprisene videre opp. En viss uenighet i disse miljøene går på hvor mye prisene vil øke.

Berge skriver ikke noe om hvorfor han er tilhenger av nye utenlandskabler. Det er forståelig. Hans oppgave er å være en aktiv advokat for småkraftforeningens medlemmer, og argumentasjonen hans må ses ut fra det. Småkraft er dyrt å bygge ut, og prosjektene er avhengig av høye strømpriser for å være lønnsomme. Derfor forsvarer Berge sterk integrasjon mot utlandet, noe som er en forutsetning for kunstig høye strømpriser i Norge. Det aller meste av vannkraften vår produseres for mindre enn 10 øre pr kwh, mens strømprisen for tiden vaker rundt 40 øre pr kwh.

Grunnen til de høye prisene ligger nettopp i at vi er koblet unødvendig sterkt opp mot det kontinentale markedet gjennom en rekke sjøkabler. Dermed importerer vi kontinentets priser. Og de prisene styres primært av prisen på kull, samt av prisen på CO2-kvoter. Vi betaler altså kullpris pluss CO2-avgift for vår egen CO2-frie vannkraft! Ikke spesielt intelligent, men sånn er det.

Berge er tilhenger av å bygge kabler også til Storbritannia. Ikke overraskende, Storbritannia har tradisjonelt de høyeste strømprisene i Europa.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Maren og Eivind skulle bygge nytt melkefjøs – så kom den skuffende beskjeden