Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ja til flere skitne hender!

Hvordan ser vi som samfunn på de som utfører et arbeid med hendene, og som er avhengig av mye håndrens og god såpe når dagen er slutt? Dette spørsmålet har Erling Kjekstad i Nationen og flere andre diskutert den seneste tiden. Debatten sier noe om hvor langt vi er kommet i utviklingen, når det nesten følger skam med det å bli møkkete på fingrene.

Vi trenger alle yrkesfag i samfunnet - også bonden, skriver Nils Asle Dolmseth på Landbruksbloggen. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase
Vi trenger alle yrkesfag i samfunnet - også bonden, skriver Nils Asle Dolmseth på Landbruksbloggen. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase

Det neste spørsmålet er hvor det vil ende. Greier vi virkelig ikke å både leve med vår store overflod av materielle goder og andre fordeler, og fremdeles verdsette våre sambygdinger og medborgere?

Les også: Byfolk vil ha bønder

Samfunnet trenger alle yrkesgrupper

Det ville vært lett å begynne en oppramsing av viktige yrker vi er avhengige av til forskjellige tider i livet. Yrker vi fort skulle blitt enige om er helt avgjørende for at vi skal kunne komme til verden, vokse opp, få mat i munnen, få bygd huset, reparert bilen, anlagt den nye plenen, og til slutt når vi venter på St. Peter, ta vare på oss på et eller annet gamlehjem. Hvordan kan det da ha seg at vi ikke setter pris på mennesker som har valgt praktiske profesjoner?

Les mer: Derfor er norsk landbruk viktig – Verdiskaping, arbeid og bosetting

Vi må legge til rette for retningene

De negative holdningene til yrkesfag brer seg utover i samfunnet. Vi ser dem som mangel på håndverkere og andre yrkesfaglige som skulle fylt disse rommene. Fremskriver vi dagens trender innen utdanning, sies det at vi om få år vil slite med å finne sysselsetting til mange som har tilbrakt år på skolebenken, samtidig som vi mangler personale på andre viktige områder. Slik blir det når våre unge får fortalt at det kun er høyere utdanning som gjelder. Uansett hva dagens ungdom måtte ha av interesser, så kan det fort bli slik at man flyter med strømmen, i den tro at det er dette de vil bruke livet til.

Velg det du vil!

Stå imot sier nå jeg. Selvsagt skal vi legge forholdene til rette for de som ønsker en slik vei i livet. Men det må da være utrolig viktig at når våre ungdommer skal gjøre sine valg, må det være et resultat av interesse og lyst. Har vi ikke alle møtt dem som mistrives i jobben sin? Tenk med deg selv, dersom du hver dag føler at yrket du har endt opp i byr deg imot. Det vil være tungt.

Vi kan vel alle ha slike dager engang iblant, men ikke hele tiden. Da må noe gjøres. Hvordan vil en slik person fremstå overfor kunder, pasienter og medarbeidere? Vi liker å tenke at en lege har valgt yrket sitt fordi han har et genuint ønske om å hjelpe folk, og ikke på grunn av lønnen. Eller at bilmekanikeren valgte sitt yrke fordi å reparere ødelagte biler gir en glede og mestringsfølelse. Mekanikeren setter sin ære i at resultatet av jobben skal være en bil som er trygg å ferdes med.

Annonse

Les også: Vi er en framtidsnæring!

Hva er bondens motivasjon?

Som yrkesutøver i landbruket er det i hvert fall ikke vanskelig å skjønne dette med å trives i jobben. Det er sannelig ikke lønna som er drivkraften. Det er heller ikke negative kommentarer som på skitlukt og lyd av traktorer og maskiner til alle dager og døgnets timer. Heller ikke den stikkende kommentaren om at man alltid er sen til møter eller lignede fordi noe uforutsett har skjedd på gården. Vi vet at det er godt man er til stedet når kalven, grisungen, lammet eller kjeet kommer til verden. Dette er jo grunnlaget for videre drift i «bedriften». Vi vet også at fôr og korn må berges når det er lagelige forhold.

La hjertet og hodet jobbe sammen!

Så til slutt en oppfordring til alle dere som skal velge, la hjertet jobbe sammen med hodet. Og til alle oss som er glade for at fagfolk finnes når man trenger dem, forstå! Det er ofte det som gir et godt resultat, både for deg og de rundt deg.

Nils Asle Dolmseth er bonde og nestleder i Tine SA.

Norsk Landbrukssamvirke samarbeider med Nationen om Landbruksbloggen. Les flere innlegg her.

Neste artikkel

Slutt på norsk Jarlsberg i utlandet