Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ja til bønder i byen

Urbaniseringen er en global trend. Det er også utviklingen med at flere byboere vil dyrke egen mat, skriver Raymond Johansen, byrådslederkandidat for Oslo Arbeiderparti, på Landbruksbloggen.

 Å legge til rette for urbant landbruk og økologisk mat handler om å bidra til at lokal matproduksjon er økonomisk bærekraftig, mener Raymond Johansen. Foto: Istock
Å legge til rette for urbant landbruk og økologisk mat handler om å bidra til at lokal matproduksjon er økonomisk bærekraftig, mener Raymond Johansen. Foto: Istock

Oslo er en av byene i Europa med høyest befolkningsvekst. Mange bor her og mange vil bo her. Vi vokser tilsvarende Molde by annethvert år. Det at vi bor tett kan heldigvis være med på å redusere klimautslippene. Men veksten betyr også at vi må bygge mer - både boliger, skoler og andre offentlige bygg.

Les også: Ventelistegaranti for urbant landbruk

Mens vi bygger byen må vi ikke glemme å legge til rette for det grønne. Parker, parsellhager, friområder, gressbakker og blomsterenger er viktig for oss som bor her - men de er også mer. De er mat og hvilesteder for byens minste innbyggere. Grønne lunger gir renere luft, bedre byrom og sterkere urbane økosystemene.

Grønnere hovedstad

Urbaniseringen er en global trend, og det er også utviklingen med at flere byboere vil dyrke egen mat. I Oslo ser vi denne positive trenden, fordi hovedstaden trenger flere bybønder.

Les også: Oslo vil satse på landbruk

Oslo støtter flere flotte enkeltprosjekter som Majobo, ByBi og midlertidige parseller som Herligheten. Vi ser samtidig tusenvis av Oslofolk i kø for å få innpass i Oslos kolonihager og parsellhager. Å få plass i en av byens 9 kolonihager kan ta opp mot 20 år. I parsellhagene har det vært en tredobling av ventelistene de siste fem åra, og bare på Geitmyra skolehage er det mer enn 500 som står på venteliste.

Taktskifte

Den enorme etterspørselen som ventelistene viser er ikke møtt av byrådet med en tilsvarende økning av tilbud. Det er Arbeiderpartiet skuffet over. Politikere kan ikke bare lytte, men må også handle. I Oslo ønsker vi et maktskifte som vil gi et taktskifte for det grønne og urbane jordbruket. Når byen står foran nye store utbygginger framover må parsell- og kolonihager inkluderes i planleggingen. De kolonihagene vi har i dag lå i hovedsak langt unna bysentrum da de ble etablert, framtidas utbygginger, i dalbunnen i Groruddalen eller på Grønmo eller Gjersrud- Stensrud i Søndre Nordstrand bør inkludere dyrkingsarealer når de planlegges.

Fra frø til plante

God matkunnskap gir matglede og sunne valg resten av livet. At Oslos barn og unge får muligheten til å dyrke grønnsaker i barnehagen og på skolen for å lære mer om hvordan mat blir til, og hvilken næring den har er viktig. Kunnskap om dyrking og næring i alle Oslos barnehager og skoler er ikke uoverkommelig.

Det er ikke stor plass som kreves, men vi må komme videre fra karse i vinduskarmen til å dyrke frem mer kunnskap om mat og næring for barn og unge. Da må vi verne om og bevare de skolehagene som eksisterer, og planlegge for flere – både på nybygg og på eksisterende bygg. Skolebygg er for eksempel godt egnet som dyrkingsareal.

Besøksgårder i hovedstaden

Oslo har flere besøksgårder i dag. Disse må vi ta vare på. I likhet med mulighet til å dyrke grønnsaker selv gir disse oss innsikt i husdyrhold og nærkontakt med dyr. Det er grunnleggende bra for både barn og vokse å oppleve slik nærhet til dyr i landets hovedstad.

Annonse

Les også: Derfor er norsk landbruk viktig

I vår fikk rideskolen og husdyrparken på Ekeberg (EKT) oppmerksomhet for at den nok en gang er truet av nedleggelse. Arbeiderpartiet vil bidra til at husdyrparken bevares. Nordre Lindeberg gård er en hel gård i drift og åpen som besøksgård for barn og unge i Oslo, på lik linje med besøksgårdene på Bogstad og Bygdøy. Vi vil legge til rette for at flere barnehager og skoler kan bruke tilbud som dette, for eksempel i faget «mat og helse».

Grønn innkjøpsmakt

Å legge til rette for urbant landbruk og økologisk mat handler ikke bare om muligheten til å dyrke selv. Det handler også om å bidra til at lokal matproduksjon er økonomisk bærekraftig, og sørge for bedre tilgang til økologiske varer. Vi lar oss inspirere av København, hovedstaden der sosialdemokratene har styrt i over hundre år. I løpet av 2015 skal 90 prosent av all mat som serveres til blant annet i eldre omsorgen og til barnehagebarn være økologisk. Oslo kommune har som innkjøper stor forbrukermakt.

Jeg ønsker at kommunen skal stille krav til at en viss andel av maten som lages og serveres i kommunes institusjoner og kantiner skal være økologisk eller kortreist. Da bidrar vi til å skape et større marked, som Det vil føre til at flere bønder kan velge å drive økologisk fordi de har en stor kunde som etterspør slike varer.

Oslo skal være en grønnere by med plass til alle. Da trenger vi flere bønder i byen!

Godt matvalg!

Raymond Johansen er byrådslederkandidat for Ap i Oslo.

Landbruksbloggen er et samarbeid mellom Norsk Landbrukssamvirke og Nationen. Les flere blogginnlegg.

Neste artikkel

Kunst-protest mot kutt og effektivisering i jordbruket