Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Instruerer ikke Statskog til Tofte-kjøp

Regjeringen setter sin lit til at den nedleggingstruede cellulosefabrikken Tofte får en privat kjøper. Regjeringen ber ikke Statskog kjøpe seg inn i bedriften.

- Vi kommer ikke til å beordre Statskog til å kjøpe Tofte. Det er allerede kjøpere som er interessert i å kjøpe Tofte. Jeg tror ikke Statskog har andre regnestykker enn de private kjøperne som allerede er inne, har.

Det sier næringsminister Trond Giske til Nationen.

Han presenterte Aps tiltak for skognæringen, sammen med næringspolitisk talsperson Terje Lien Aasland og stortingsrepresentant fra Buskerud Martin Kolberg lørdag. - Så nå er det opp til Tofte-eier Södra Cell og kjøper Viken Skog om Tofte skal leve videre?

- Jeg vet ikke om det bare er Viken Skog som er kjøper. Det er opp til kjøper og selger å bli enig om pris, så skal vi legge til rette for at det blir så lønnsomt som mulig, uten subsidier, sier Giske.

Vil øke lønnsomheten for private kjøpere

Giske gjør det klart at regjeringen ikke vil gå inn i kjøpsprosessen på noen måte.

- Vi kommer ikke til å gå inn fra Statens side. Om Statskog skal gå inn, må være opp til Statskog. Næringsdepartementet og Investinor kommer ikke til å gå inn. Det viktigste er at våre tiltak vil bidra til økt lønnsomhet for private investorer, sier Giske.

Statskog planlegger ikke oppkjøp

Administrerende direktør i Statskog Øistein Aagesen har sagt til Nationen at Statskog ikke for øyeblikket jobber med planer om å kjøpe seg inn i Tofte.

Annonse

LO-leder Roar Flåthen har fra talerstolen under Aps landsmøte krevd at Statskog må ta ansvar for at Tofte ikke må legge ned.

Nedleggingstruet

Tofte-eier Södra Cell vil legge ned driften på cellulosefabrikken Tofte dersom ingen kjøpere vil gi det konsernet mener er en akseptabel pris for fabrikken.

Viken skog har tidligere lagt inn bud, som ikke er akseptert. Nye forhandlinger er på gang.

Södra Cell kan legge ned fabrikken allerede ved månedsskiftet.

Store konsekvenser

I uttalelsen Ap vedtok om skognæringen lørdag står det at en nedlegging av Tofte vil få store konsekvenser.

"Dersom treforedlingsmiljøet på Södra Cell Tofte forsvinner, vil det få store ringvirkninger. Også for andre næringer, som skognæringen, byggvarenæringen og for resten av treforedlingsnæringen. Dersom Norge ender opp med å bli en ren eksportør av trevirke, vil det meste av verdiskapingen basert på skog forsvinne," står det i uttalelsen.

Neste artikkel

Flere medier: Sandra Borch blir landbruksminister