Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Innspurten i jordbruksforhandlingene kan havne i kontroll- og konstitusjonskomiteen

Senterpartiet mener Leif Forsell ikke burde vært til stede under forhandlingene og er ikke fornøyd med svaret fra Erna Solberg.

Geir Pollestad mener Leif Forsell ikke hadde noe å gjøre under Stortingsforhandlingene i jordbruksoppgjøret. Foto: Mari Gisvold Garathun

Stortingsrepresentant Geir Pollestad fra Senterpartiet reagerte da han fikk vite at departementsråd Leif Forsell satt ringside under forhandlingene på Stortinget mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF i vår.

Der hadde embetsverket ikke noe å gjøre, ut fra prinsippet om at «Stortinget kjenner kun statsråden» – mener Pollestad. Han har fulgt opp kritikken med et spørsmål til statsminister Erna Solberg (H) om dette er en praksis hun syns er grei.

– Jeg oppfatter at Solberg delvis unngår å svare, så nå må vi vurdere om saken skal løftes inn i kontroll- og konstitusjonskomiteen, sier Pollestad til NTB.

Uavhengig

I sitt brev til Senterpartiets stortingsgruppe slår Solberg fast at et grunnleggende krav til embetsverket er at det skal være partipolitisk nøytralt og utvise faglig integritet, samtidig som det skal være lojalt overfor den sittende politiske ledelsen. Og «å bistå statsrådene i deres egenskap som partipolitikere må oppfattes som utenfor embetsverkets ansvar og oppgaver».

Dette er imidlertid ikke til hinder for at embets- og tjenestemenn i visse tilfeller deltar i møter med stortingsrepresentanter, skriver Solberg videre.

Annonse

Det kan både skje i komitémøter og «i andre sammenhenger», tilføyer hun.

Solberg konkluderer med at hun ikke har planer om å endre praksisen med at embetsverket bistår politisk ledelse også «under de drøftelsene som finner sted mens Stortinget behandler saker».

Nevnes ikke

Pollestad mener at Solberg går så langt hun kan i å ikke forsvare landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp), uten samtidig å kritisere sin statsråd.

– Det problematiske var at departementsråden deltok i partimøter på Stortinget samtidig som saken de diskuterte var til behandling i komiteen. Det er dette som ikke er akseptabelt. Når statsministeren ikke går inn i den konkrete problemstillingen, kan det tolkes som at hun ikke vil godkjenne det. Jeg vil gå en runde med de andre partiene om dette før vi kan si om det blir en sak i kontrollkomiteen, sier Pollestad.

Neste artikkel

Kvinnebevegelsen varsler demonstrasjoner mot Solberg