Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

I dette landet må studentene plante ti trær for å uteksamineres

De filippinske myndighetene har vedtatt at alle elevene i landet må plante trær før de kan uteksamineres fra ungdomsskolen, videregående og høyere utdanning.

Det er allerede mye skog på Filippinene. Landet hadde tidlgiere Guinnes-rekorden i treplanting. Foto: herbalthought
Det er allerede mye skog på Filippinene. Landet hadde tidlgiere Guinnes-rekorden i treplanting. Foto: herbalthought

Dette nye regelverket ble vedtatt 15. mai. Totalt skal dette gi 525 milliarder trær plantet i løpet av en generasjon, skriver avisen Independent.

– Med over 12 millioner studenter uteksaminert fra grunnskolen, nesten fem millioner studenter uteksaminert fra videregående skole, og nesten 500.000 eksamener på college hvert år, vil dette initiativet, hvis det blir riktig gjennomført, sikre at minst 175 millioner nye trær vil bli plantet hvert år, sa hovedforfatter av lovverket Gary Alejano.

Mer karbonfangst om miljøforståelse

Han peker på at dette vil føre til mange nye trær i landet, på tross av om kun 10 prosent av trærne skulle vokse opp.

Trærne skal plantes i skoger, militære områder, forlatte gruveområder, utvalgte byområder og enkelte andre beskyttede områder.

Målet med prosjektet er både å sørge for mer karbonfangst, men også at de framtidige generasjonene skal få forståelse for miljøutfordringene og at plantingen fører til videre økologiske tiltak.

Trærne som skal plantes må passe til hver sted, klimaet i område og typografien.

Annonse

Hugger 15 milliarder trær i året

Ifølge en studie fra 2015 er det omtrent 3 billioner trær i verden, men hvert år hugges 15 milliarder av disse. Studien viste at siden jordbruket oppstod for cirka 12.000 år siden har vi redusert antallet trær på kloden med litt mer enn 46 prosent.

– Omfanget av den menneskelige påvirkningen er forbløffende. Vi forventet selvsagt at mennesket ville ha en framtredende rolle, men jeg hadde ikke forventet at dette ville være den sterkeste faktoren, sa økolog Thomas Crowther til tidsskriftet Nature.

Norsk studie viste trærnes klimaeffekt

En norsk studie gjennomført i perioden 2015 til 2018 viste at skogplanting gir god klimaeffekt. Ved å plante gran i områder som er i ferd med å gro igjen, kan man binde 450.000 tonn mer CO2 enn man ville gjort gjennom vekstene som vokser vilt.

– Prosjektet har vært lærerikt og viktig, og det har vært lurt å teste og få erfaringer. Prosjektet har bekreftet at planting har god klimaeffekt. Samtidig er det også positivt for skogeierne, sa direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet da rapporten ble sluppet.

Norske politikere vurder nå om prøveprosjektet gjennomført i den norske studien skal gjennomføres permanent. Dette vil i så fall sørge for langt flere plantede trær i Norge hvert år.

Neste artikkel

Arbeiderpartiet stiller seg bak regjeringens nye boligsosial-forslag