Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Hydrogenbusser på norske veier

De fem første hydrogenbussene ble kjørt i gang onsdag og vil fungere som vanlig rutebusser på linje 81. Utslippet fra bussene er kun vanndamp, noe som gjør at 81 ruten nå blir blant landets grønneste bussruter.

- Dette er starten på en revolusjon når det gjelder miljøvennlig transport, sier Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter. Jenssen sier Ruters mål er å være klimanøytrale i 2020 og mener de fem hydrogenbussene vil hjelpe de å nå dette målet.

- Hydrogenbussene har ikke andre utslipp til luft enn vanndamp, i tillegg er bussene svært støysvake, sier han.

Reduserer totale utslipp

Ettersom både drivstoffet og avgassene fra en hydrogenbuss er mye renere enn for en dieselbuss, vil bussene kunne spille en viktig rolle i arbeidet med å redusere utslipp fra transportsektoren.

- Når vi vet at 80 prosent av klimagassutslippene i Oslo og Akershus kommer fra transportsektoren, er hydrogenbuss et av flere viktige tiltak for å redusere utslippene betraktelig, sier byråd for miljø og samferdsel i Oslo og Akershus, Ola Elvestuen.Elvestuen håper de fem bussene er starten på en ny epoke når det kommer til miljøvennlige kollektivtilbud.

Annonse

- Med disse bussene er vi ikke bare ledende i Norge, vi er ledende i verden. Hydrogendrevne busser bør bli størstedelen av norsk kollektivtrafikk i framtiden, si er han.

En støyfri bussturHydrogenbussene har en motor som gjenvinner bremseenergien til framdrift bedre enn det dieselmotorer gjør. Passasjer vil merke at bussene går stillere og lager mindre støy enn vanlige dieselbusser.

- Alt er riktig med hydrogenbussene. De bråker fantastisk lite og er med på å redde miljøet. det eneste problemet er at de er dyre, sier Rutersjefen Bernt Reitan Jenssen.

Bussene koster i dag 11 millioner kroner per stykk. Jenssen håper prisen på bussene vil synke etter hvert som de blir vanligere å produsere og hyppigere brukt til rutetrafikk.

Prosjektet ble startet allerede i 1995. Les mer om dette i Nationens papirutgave eller eavis torsdag 31. mai.

Neste artikkel

Ny teknologi og endring i rutetilbudet langs E39