Hvorfor så høg mjølkekvotepris?

Hvorfor har prisene på mjølkekvoter steget som de har gjort? Og hva kan gjøres for å dempe problemet?

Dyre dråper: Mjølk. Foto: Colourbox
Dyre dråper: Mjølk. Foto: Colourbox

Det er elementært i markedsøkonomien at prisene blir fastsatt på grunnlag av tilbud og etterspørsel. Slik er det også med mjølkekvoter. Skal en unngå at prisene stiger, må en sørge for at det blir balanse mellom det som tilbys og det som kjøpes. I Norge har vi et produksjonsmål på vel 1500 millioner liter mjølk, og totalmengden av tilgjengelige mjølkekvoter er fastsatt på grunnlag av dette produksjonsmålet. Produksjonsmålet vil i åra framover etter all sannsynlighet heller bli mindre enn større. Den totale mengden av tilgjengelige mjølkekvoter vil derfor trulig måtte reduseres.

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Bønder får mindre kvotekutt enn venta på mjølk neste år