Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Hva mener Stortinget om EU og EØS?

Siden 1994 har Nei til EU gjennomført sju kandidatundersøkelser, der aktuelle stortingskandidater har blitt stilt EU- og EØS-spørsmål i forkant av valget. Etter valget har resultatet blitt oppsummert til hva det aktuelle Stortinget mener.

Nøkkelrolle: KrF og partiets leder Knut Arild Hareide får en nøkkelrolle i det nye Stortinget, skriver Kathrine Kleveland. Foto: Siri Juell Rasmussen

Dette er interessant lesning, som har gitt grunnlag for Nei til EUs valgkamputspill med egne fylkesvise aviser, og som ikke minst gir grunnlag for vårt arbeid opp mot storting og regjering.

I fjor vår, med finanstilsyn-saken, og senere da Stortinget enda en gang parkerte forslaget om å endre paragraf 115 (tidligere 93), gikk Nei til EU tilbake til undersøkelsen fra 2013 og så hva kandidatene hadde svart.

Paragraf 115 i Grunnloven får nå være i fred for Stortinget til minst høsten 2021. Med Ap og Høyre i spissen har Stortinget de siste 16 årene stemt over å endre paragraf 115 hele fire ganger uten å lykkes. Saken dreier seg om å redusere stortingsflertallet som må til for suverenitetsforståelse, som for å kunne melde Norge inn i EU.

Nei til EU forventer at representantene følger opp i stemmegivningen ut ifra svarene som er gitt. Årets undersøkelse gir flere positive signaler. De tre partiene som har tydelig EØS-motstand gikk alle fram dette valget: Sp, SV og Rødt.

Stortinget viser sterk vilje til å bruke vetoretten. 83 representanter vil bruke vetoretten Norge har i EØS-avtalen mer aktivt, bare 34 avviser dette. Her skal det som kjent lite til for å forbedre statistikken, siden vetoretten kun har vært prøvd en gang på postdirektivet i 2011, som ble reversert av den blåblå regjeringen.

Debatten om EØS har gitt større forståelse for at det finnes et handlingsrom. Nå gjenstår handling! Nå må Stortinget vise en klarere holdning til å stå opp for norske interesser.

KrF har en nøkkelrolle i det nye Stortinget, også når det gjelder EØS. KrFs representanter kan sikre et blokkerende mindretall mot tilknytning til EUs energibyrå ACER – hvis saken behandles etter grunnlovens paragraf 115 med krav om tre fjerdedels flertall. Det forventer vi faktisk, siden KrF ved flere anledninger har gitt uttrykk for at denne paragrafen skal brukes i saker der Norge overfører myndighet.

Det har vært absurd at det eneste stedet i Norge med ja-flertall i EU-spørsmålet, har vært Stortinget. Etter to folkeavstemninger der folket har sagt nei, og tretten år med neiflertall på alle meningsmålinger om EU-medlemskap, avspeiles dette endelig også på Stortinget.

EU har vel ikke akkurat med sin økte sosial uro og økende forskjeller virket fredsskapende?

Annonse

Årets undersøkelse viser for første gang neiflertall i EU-spørsmålet. I et år der Ap har fjernet setningen om å slutte seg til EU, og Frp har blitt et nei til EU-parti, bør det kanskje ikke overraske, men uansett er det svært gledelig.

Leder i Europabevegelsen, Jan Erik Grindheim, er skuffet, og begrunner endringen med at Stortinget er blitt yngre, og at representantene ikke ser EU som det fredsprosjektet Grindheim mener EU er.

Teorien om historieløs ungdom får stå for Grindheims regning. Gjennomsnittsalderen til representantene ved Stortingets åpning har gått noe ned, fra 46 til 45 år, det kan ikke ha svært mye å si.

Når det gjelder EU som det fredsskapende prosjektet idealisten Grindheim ser, har vel ikke EU akkurat med sin økte sosial uro og økende forskjeller virket fredsskapende? At EU nå intensiverer sin militære satsing, er det fredsskapende?

Som førstekandidat for Sp i Vestfold svarte også jeg på undersøkelsen til Nei til EU, og hadde permisjon fra ledervervet Nei til EU i seks uker. Med 45 stemmer for lite til fast mandat vil mine svar og mitt nei til EU fortsatt lyde høyt og tydelig utenfor Stortinget.

Men med Nei til EU-briller på er det i alle fall én tidligere Nei til EU-leder på Stortinget, med Sigbjørn Gjelsvik fra Akershus. Nei til EU skal følge Stortingets behandling av saker om EU, EØS og Schengen nøye. Svarene i kandidatundersøkelsen forplikter!

Neste artikkel

Brussels triumf over London