Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Hva gjør Mattilsynet?

Birgitte Løes, Slitu

Hva gjør Mattilsynet med at EUs liste over tillatte tilsetningsstoffer i øko-mat nå omfatter nitrat og nitritt? Se artikkel i Nationen 31.mars.

Første tanke da jeg leste nyheten: Obs! Tine produserer en økologisk gulost, den er for yeblikket en av de få gulostene vi kjenner som er uten nitrat og vi kjøper bare den. Håper Tine ikke begynner å tilsette

nitrat i denne osten også. Hva med økologisk melk? Kjøttkaker, sauser - all tilberedt økologisk mat?

Andre tanke: Som forbruker ønsker jeg noe mer enn en varedeklarasjon som angir innholdet. Det tar tid å lese varedeklarasjoner for å få vite hva som er tilsatt maten.

Tredje tanke er et forslag: Som forbruker ønsker jeg en logo/fargeklatt som erklærer maten fri for tilsatt nitrat / nitritt samt en logo/fargeklatt som erklærer maten fri for GMO-framstilte råvarer.

Annonse

Motargument: Det blir mye logoer/merker. Forsvar for forslaget: Fri for GMO-merke og Fri for tilsatt nitrat-merke kan brukes av alle matprodusenter, ikke bare økologiske. Og merker kan utformes enkelt og lett synlig, de må ikke «leses i små skrift på baksiden» slik varedeklarasjonen må. Nå når økologisk mat begynner å selge, bør økobransjen spesielt og norske matprodusenter generelt tenke «trygt og godt», praktisere føre var-tenking og kommunisere tydelig til forbruker. Derfor forslaget om merker. Kanskje andre kommer med bedre forslag.

«Mattilsynet opplyser at problemene oppstår når stoffet binder seg til aminosyrer. Da kan kreftfremkallende nitrosaminer oppstå», skriver Nationen 31.mars. Jeg vet ikke hva et nitrosamin er, men jeg vil helst ikke spise dem. Gi oss muligheter til å velge ren mat!

En produsent søkte i 2003 men fikk ikke lov til å tilsette nitritter i røkelaksen, jf artikkel i Nationen 31.mars. Jeg går ut fra at Mattilsynets faglige begrunnelser for avslaget ikke er endret. Om 18 måneder er avslaget effektivt tilsidesatt/overprøvd av EU. Det bekymrer meg som forbruker. For neste gang produsenter søker om tillatelse til å tilsette nitrat og nitritter - da kan dere ikke avslå søknaden? Er det fritt fram nå?

Jeg ber om svar: Hva gjør Mattilsynet i forhold til nitrat og nitritt, generelt og i forhold til økomat spesielt? Hva kan Mattilsynet gjøre med forslaget om merker? Hvem er rett adressat for spørsmålene hvis Mattilsynet ikke er det?

Neste artikkel

Findus seier norsk tollvern for grønsaker har stått stille sidan 1997