Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Humleforsøk i svenske høyballar

Det er bustadmangel for humler i det moderne jordbrukslandskapet. No i sommar skal derfor forskarar i Sverige finne ut om utplasserte høyballar kan fungere som buplass og auke talet på pollinerarar i Skåne og Östergötland.

Humler er blant dei viktigaste pollinerarane i landbruksdyrkinga.
Foto: Lise Åserud / NTB scanpix / NPK
Humler er blant dei viktigaste pollinerarane i landbruksdyrkinga. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix / NPK

Humler er blant dei viktigaste pollinerarane i landbruksdyrkinga. Å setje ut høyballar kan vere ein effektiv metode for å gjere livet betre for humlene og auke avlingane, skriv nettstaden landlantbruk.se.

Over 90 prosent av alle blømande vekstar og to tredeler av dei viktigaste matplantane i verda er heilt avhengige av pollinerarar.

Annonse

Heilt sidan 1950-talet har landbruks- og miljøvernmyndigheitene i Sverige tilrådd å plassere ut høyballar som buplassar for humler. Men kva type av ballar som fungerer best og kvar dei skal plasserast for å vere mest attraktive er ikkje vitskapleg undersøkt.

No i sommar skal forskarar i Hushållningssällskapet i samarbeid med Lunds universitet få bønder til å setje ut endå fleire høyballar for å få spreiing på ulikt grasinnhald, alder og plassering.

Om lag 400 høyballar kjem til å vere med i granskinga og i 2018 skal forskingsprosjektet sjå på humleaktiviteten i dei utplasserte høyballane og samle inn erfaringar frå bøndene.

Neste artikkel

Kumøkk kan gje drivstoff til Raumabanen: – Ein spennande tanke