Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Høyre til kamp for skuterkjøring

Høyre vil at kommunene skal få mer makt til å bestemme hvor det er lov å kjøre snøskuter.

- Dette er spørsmål som egner seg glimrende for lokaldemokratiet. Nasjonale retningslinjer skal selvsagt ligge til grunn, men den enkelte kommune vet best hvordan dette bør håndteres i praksis, sier Høyres Gunnar Gundersen til NTB. Sammen med flere partifeller på Stortinget har han fremmet et representantforslag om å endre loven om motorferdsel i utmark. Gundersen viser spesielt til erfaringene fra åtte kommuner som i en prøveperiode fikk lempende regler av daværende miljøvernminister Børge Brende -også han fra Høyre. Varer fortsatt

- Forsøkskommunene har fortsatt lokal myndighet, selv om prøveperioden egentlig utløp i 2005. At det har fungert så bra her, viser at dette er en modell som bør gjennomføres over hele landet, sier Gundersen. De åtte kommunene Sirdal, Vinje, Stor-Elvdal, Lom, Røros, Hattfjelldal, Fauske og Kautokeino har hatt anledning til å etablere både turistløyper og rekreasjonsløyper for skuterkjøring. - Alle har til felles at bare marginale deler av kommunenes areal er blitt regulert med mulighet for snøscootertrafikk. At reglene lages lokalt gjør at etterlevelsen også blir bedre, mener Høyre-representanten. Evalueringsrapportene som Norsk institutt for naturforskning (NINA) har gjennomført på oppdrag fra Miljøverndepartementet, er aldri blitt lagt fram for Stortinget, noe Høyre nå mener må skje. - Rapportene viser at forsøket ble en suksess. NINA skriver i sin evaluering at alle seks delmål for bedre motorferdsel ble helt eller delvis innfridd i forsøkskommunene. Befolkningen i kommuner uten snøscooterløyper var faktisk mer plaget av støy enn innbyggere i kommuner som deltok i prøveordningen, anfører Gundersen. Avveining

Annonse

Han peker på at spørsmålet om motorferdsel i utmark innebærer en avveining mellom ulike hensyn. Folks ønske om fred og ro, beskyttelse av dyreliv og forebygging av skader i sårbar natur må balanseres mot behovet for nyttetransport, turisme og tilgjengelighet. - Også mennesker med nedsatt funksjonsevne må få muligheter til rekreasjon og gode naturopplevelser. Her må man finne fram til enkle og ubyråkratiske ordninger, mener Gundersen. Han medgir at det er stor forskjell på kjøring med snøskuter og barmarkskjøring i utmark med firehjuls kjøretøy i sommerhalvåret. - Mens kjøring på snø og is ikke medfører varige skader på naturen utover støyplagen, kan barmarkskjøring medføre betydelige skader på følsomme naturområder. Det bør fortsatt være et restriktivt regelverk for barmarkskjøring utenfor faste traseer, understreker Høyre-representanten. Han legger til at flere ganger regjeringen har lovet å komme til Stortinget med en revisjon av loven om motorferdsel i utmark. - Vi registrerer at det ennå ikke er fremmet noen sak, seks år etter at regjeringen tiltrådte og forsøksprosjektet formelt ble avsluttet, sier han. (©NTB)

Neste artikkel

Nye tog må stå på tomgang om natten for å sikre nok strøm når de skal brukes