Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Høyre kritiserer Aps skogpolitikk

En rekke fylkeslag i Høyre har samlet seg om tiltak som skal gi norsk skogindustri en framtid. De vil ikke ha mer statlig inngripen, men mindre skatt.

- Situasjonen er kritisk for skognæringen. Regjeringen har vært handlingslammet. Den har ikke manglet informasjon om næringens utfordringer, eller forslag i Stortinget som har adressert disse. Men lite er gjort fra regjeringen for å imøtekomme dette.

Slik innledes et forslag til uttalelse om skogindustrien, som etter alt å dømme går til behandling under Høyres landsmøte i mai.

Foreløpig har hele 12 av 19 fylkeslag i partiet flagget støtte til forslaget, som rommer en rekke tiltak, som skal bidra til å gjøre framtiden lysere for norsk skogindustri.

Lover lavere kostnader

Høyre-alliansen skriver at verden vil ha trevirke og produkter foredlet fra tre, men ikke med norske kostnader.

- Lønnsnivået i Norge vil være høyt, da må vi kompensere med høy kvalitet på produktene, lavere kostnader og mer rasjonelle løsninger på andre områder, skriver de.

Og kritikken av regjeringens politikk fortsetter:

- Nå er situasjonen dramatisk, fordi norsk kostnadsnivå har hatt en eksplosiv vekst de siste 7-8 årene og vår konkurransekraft er tilsvarende svekket og intet er gjort for å kompensere ulempene. Samtidig har regjeringens hvileskjær innen forskning og innovasjon hemmet nødvendig produktutvikling.

Tiltakene skiller seg fra Ap-tiltak

En rekke av tiltakene som foreslås er knyttet til å forenkle skogveibygging, og tillate tyngre og lengre tømmertransport. Her er mange av tiltakene like forslagene til tiltak, presentert i Aps skoggruppes rapport.

I synet på skatt og Statens rolle, skiller partiforslagene lag.

Høyre mener formuesskatten svekker og hindrer egenkapitaldannelse i norsk næringsliv, og vil fjerne den.

Høyre-lagene skriver også at maskiner og utstyr i industrien må ut av grunnlaget for eiendomsskatt. Avskrivningssatsene må være på samme nivå eller bedre enn hos våre konkurrentland, står det i forslaget.

Høyre-politikerne har ikke sans for Ap-forslagene som gir Staten en større rolle enn i dag.

Ap-forslagene om at Staten skal bidra i utviklingen av et strategisk eierskap i framtidsretta norsk skogindustri, om å gi Statskog en mer aktiv rolle, og vurdere om samvirkeloven må endres for å bedre mulighetene for kapitalreising gjennom skogeiersamvirket, er ikke inkludert i Høyres tiltaksliste.

Ei heller tiltak knyttet til Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet og Skogfond-ordningen. Ideologisk forskjell

- Dette gjenspeiler et grunnleggende ideologiske skille, sier stortingsrepresentant Gunnar Gundersen (H), som fronter Høyre-forslaget.

Han mener Staten må holde fingrene unna skogindustrien.

Annonse

- Signalene vi får fra næringen er at den vil klare seg selv, sier Gundersen.

- Hva synes du om at LO-leder Roar Flåthen krever at Statskog skal redde cellulosefabrikken Tofte?

- Når Statskog har avvist det, ser jeg ikke på det som en mulighet i det hele tatt.

Gundersen er trygg på at et forslag med støtte fra hele 12 fylkeslag blir behørig behandlet under landsmøtet i mai.

- Jeg tar det for gitt at uttalelsen går til behandling under landsmøtet, sier han.

Giske tror på en aktiv stat

Ap vedtar en uttalelse om skognæringen lørdag. Uttalelsen er foreløpig ikke klar, men næringsminister Trond Giske (Ap) avviser kritikken fra Høyre.

- De tiltakene som ikke er like Aps har liten betydning for lønnsomheten i norsk skognæring, sier han.

Han mener Høyres tiltakspakke mangler noe essensielt.

- En aktiv, foroverlent stat når det gjelder kapitaltiltang, som satser på såkornfond og så videre. Vi vil være mer offensive, sier han.

Avviser skattekritikk

Å fjerne formuesskatten, vil ikke ha stor effekt, ifølge Giske.

- Sødra Cell (eier av nedleggingstruede Tofte, red. anm.) har ikke betalt en krone formuesskatt til Norge, sier han.

Eiendomsskatten mulig å diskutere, mener han, men avfeier også her kritikken av regjeringen.

- Kommunene bestemmer over eiendomsskatten. Om de vil legge til rette for treforedlingsindustrien i sin kommune, har de mulighet til det.

-Høyre kritiserer regjeringen for å gjøre for lite, for sent. Det må du vel gi Høyre rett i?

- Nei, det vil jeg ikke si. Treforedlingsindustrien i hele Europa er preget av en alvorlig krise, med dels synkende markeder. Dette er ikke bare et problem i Norge. Også Sverige er det nedleggelser. Vi må satse på innovasjon, kapitaltilgang og, ikke minst, transportløsninger.

Neste artikkel

Går hardt ut mot strømtiltak til egen regjering: – Folk vil oppleve høyere strømpriser