Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Høyre-komité ber om økt matberedskap

Norge bør blir mer selvforsynt på landbruksvarer, mener Høyres programkomité. Da må partiet endre politikk, ifølge Bondelaget.

- Vi er nå tydelige på at vi ønsker en økt andel matproduksjon i Norge. Det er hovedmålsettingen i landbrukspolitikken, sier Bent Høie, nestleder i Høyre og leder for partiets programkomité.

I dag presenterer han andre og siste utkast til nytt politisk program, før landsmøtet tar den endelige debatten om partiets politikk i mai.

Les også: Høyre betaler Nilf 40.000 kroner for ny bonderapport

Landbrukskapittelet er skrevet om siden første utkast ble presentert. I et nytt punkt slås det fast at Høyre vil «av beredskapshensyn arbeide for å styrke selvforsyningen av landbruksprodukter».

Støtter rødgrønt mål

20 prosent økning i norsk matproduksjon på nesten like mange år er målsettingen de rødgrønne satte seg i fjorårets stortingsmelding om mat og landbruk.

- Vil også Høyre øke matproduksjonen i takt med befolkningsveksten?

- Vi ønsker å øke i takt med befolkningsveksten. Det har vi en forpliktelse til. Så mener vi selvfølgelig at ikke bare landbruksprodukter er mat.

- Vil dere øke landbruksprodukter i takt med befolkningsveksten?

- Ja, det også. Det har vært en diskusjon om selvforsyningsgrad der det skilles for mye mellom fisk og landbruksprodukter. Men ut fra et beredskapsperspektiv kan vi ikke erstatte gulrøtter med fisk.

- Så landbruksproduksjonen skal øke i takt med befolkningsveksten?

- Jeg mener det bør være en målsetting for politikken. Det viser også virkemidlene. Endringene vi vil gjøre er knyttet til mer produksjon, sier Høie.

Les også: Norsk matproduksjon: Regjeringsmål ikke oppfylt

Høyre vil kutte i statlige overføringer, skille klarere mellom areal- og produksjonsstøtte og gi skattelette til bonden.

Annonse

Urealistisk med norsk fôr

Regjeringen er blitt kritisert for å være uklar på hvor stor del av produksjonsøkningen som basere seg på importert dyrefôr.

Les også: Norsk landbruksrådgivning vil ha alternativer til soya

Høie vil ikke knytte selvforsyning av landbruksprodukter til selvforsyning av fôr.

- Jeg tror ikke vi vil bli uavhengig av importert fôr. Det handler om konkurransekraften til sluttproduktet som skal ut til industri og forbrukere. Om kostnadene blir så høye at produktene blir utkonkurrert i matdisken, gjør vi landbruket en bjørnetjeneste, sier han.

Kan bli landskapspleier

I dag avhenger bondens støtte til landskapspleie av at han eller hun bruker arealet til matproduksjon. Høyres programkomité vil skape et klarere skille mellom arealstøtte og produksjonsstøtte.

- Det handler om å nå to hovedmål: Å sikre matproduksjonen som det viktigste. Å vedlikeholde kulturlandskapet som nummer to - å ha landbruk i hele landet. Det betyr ikke at vi skal ha det samme landbruket over alt.

- Med et klarere skille får vi tatt ut potensialet for produksjon der det er størst. Andre steder, hvor potensialet er mindre, gir vi i større grad arealtilskudd.

- Det betyr at bønder i områdene uten stort potensial vil måtte hente inntektene sine andre steder enn i landbruket?

- Ja, det er jo alltid blitt gjort. Det er veldig synd at noen forsøker å skape et bilde av at landbruket har vært en enenæring i store deler av landet. Slik har det historisk ikke vært, og slik kommer det ikke til å bli. Alle som har drevet landbruk har også drevet annen næring.

I Nationens e-avis for mandag 11. mars kan du også lese hva Bondelagets leder Nils T. Bjørke synes om at Høyre vurderer å målfeste økt selvforsyning.

Neste artikkel

Senterungdomen vil kutte EØS-midlane: – Usosialt og usolidarisk