Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Her er landets største grunneiere

Landets 15 største grunneiere eier til sammen 36 prosent av Norge. Staten dominerer som eier, men også ganske ukjente privatpersoner er med på listen.

En oversikt over de største norske grunneierne viser at landets kanskje mest kjente godseier, Carl Otto Løvenskiold, er helt nede på en 15. plass. En av eiendommene er det usikkert hvem som eier, en annen måtte to grunneiere dele. Felles for alle eiendommene er at de har en lang historie.

Statskog størstStatskog er den suverent største grunneieren i Norge. Statsforetaket råder over 60.000 kvadratkilometer med skog og snaufjell, eller 60 millioner dekar om du vil.

Les også: Staten firedoblet utbyttet fra Statsskog

Statskog ble opprettet så seint som i 1993, men historien strekker seg helt tilbake til 1860. Da ble Statens Skovvesen etablert for å føre tilsyn med statens eiendommer. I dag ligger hovedkontoret i Namsos, og 150 ansatte jobber for å utnytte eiendommene kommersielt og legge til rette for allment bruk av arealene.

Navnet «Statskog» er litt misvisende siden mer enn 80 prosent av arealene ligger over tregrensen. Bare 15 prosent er skog, og av dette igjen er det bare en tredel produktiv skog.

FinnmarkseiendommenI 2006 ble 95 prosent av Finnmark, et areal på 46 millioner dekar, overført fra Statskog til Finnmarkseiendommen (FeFo). FeFo ledes av et styre på seks personer, som oppnevnes av Sametinget og Finnmark fylkesting.

Les også: Bedre jakt på Finnmarksvidda

Eiendommen skal forvaltes i samsvar med Finnmarksloven som gir samer og andre finnmarkinger rettigheter til land og vann. Lovens formål er at naturressursene i Finnmark skal forvaltes på en bærekraftig måte til beste for innbyggerne i fylket.

FeFo omsetter for rundt 35 kroner årlig og henter inntektene sine fra salg av grus, mineraler, vannfall, vindkontrakter, jakt og fiske.

Skjåk AlmenningSkjåk Almenning er på to millioner dekar og dermed den tredje største eiendommen i landet. Allmenningen utgjør 95 prosent av Skjåk kommune.

Utenfor kommunesenteret Bismo er det reist en minneplate med takk til «dei framsynte menn som kjøpte Skjåk Almenning i 1798».

Ved siden av forvaltning av eiendom, skog, vilt, fisk og hytteområde, driver Skjåk Almenning et omfattende skogbruk og tar årlig ut 9000 kubikk tømmer. Gjennom datterselskapet Skjåk Trelast driver de handel av trelast og byggevarer.

ForsvarsbyggForsvarsbygg ble etablert i 2002, og har i dag en eiendomsmasse på 1,4 millioner dekar. Virksomheten er underlagt Forsvarsdepartementet, og var tidligere en del av Forsvaret under navnet Forsvarets bygningstjeneste.

Les kommentar: Forsvarsbygg uten styring?

Forsvaret er den viktigste kunden, men ikke den eneste. I tillegg til de store landarealene forvalter Forsvarsbygg en bygningsmasse på 4,4 millioner kvadratmeter fordelt på 13.410 bygninger, deriblant 14 historiske festningsverk. Omsetningen i 2010 var på 6,3 milliarder kroner.

Meraker BrugLandets største private eiendom har Meraker Brug AS. Selskapet eier i overkant av 1,3 millioner dekar fordelt på fire kommuner i Trøndelag.

Oppdal BygdealmenningI Oppdal sitter tre ansatte og forvalter landets sjette største eiendom. Oppdal Bygdealmenning strekker seg over 1.161.000 dekar. Så godt som hele arealet ligger ovenfor skoggrensa, og utleie av jaktrettigheter den viktigste inntektskilden.

Les også: Gründerbedrift vil satelittovervåke sau i Oppdal

Værdalsbruket ligger på sjuende plass på listen. Historien strekker seg tilbake til 1655 da sogneprest Peder Juell fikk bevilgning til å samle krongods i Værdal.

I dag utgjør eiendommen 900.000 dekar som tilsvarer 58 av Verdal kommunes areal. Forsikringsselskapet Storebrand har vært eier siden 1935.

Opplysningsvesenets fondDen åttende største eiendommen er noe for seg selv. Det er nemlig uklart hvem som eier den. Opplysningsvesenets fond (OVF) har en mengde prestegårder, presteboliger, festetomter og store skogarealer - totalt 875.000 dekar.

Da statskirkeordningen ble endret i mai i år, kom spørsmålet opp om det er staten eller kirken som eier OVF. Så lenge kirken ikke er helt løsrevet, er ikke striden varm, men den dagen det blir en total løsrivelse, vil dette bli et omstridt tema.

Namdal BrukFinansmannen Ola Mæle eier Namdal Bruk som igjen eier 713.000 dekar i sju kommuner i Nord-Trøndelag. Mæle vant for noen år siden en strid med en annen stor grunneier, Anders Kiær. Da Norske Skog la ut en eiendom på 1,4 millioner dekar i 2003, kjøpte Kiær eiendommen. Mæle hevdet at de på forhånd hadde en avtale om å dele arealene, noe Kiær ikke var enig i.

Les også: Ola Mæle ga 22 millioner for drømmegården

Annonse

Mæle vant en langvarig rettsprosess og prisen ble satt til 88 millioner kroner for de 713.000 dekarene han overtok.

Ulvig Kiær ASDen nevnte Anders Kiær eier sammen med kona Anne Ulvig selskapet Ulvig Kiær AS, som altså eier den andre halvdelen av den solgte Norske Skog-eiendommen. Deres andel er 700.000 dekar, og det er dermed landets tiende største eiendom.

Les også: 88 millioner for 713.000 dekar utmark i Namdalen

Ekteparet eier imidlertid også selskapet Kiær Mykleby, som kontrollerer 240.000 dekar i Stor-Elvdal kommune i Hedmark. Til sammen blir dette 940.000 dekar, som gjør ekteparet til landets sjette største grunneier.

Plahtes EiendommerLandets ellevte største eiendom er Plahtes Eiendommer på grensen mellom Trøndelag og Nordland. Arealet er 670.000 dekar, og består av tre separate områder, alle lokalisert mellom Brønnøysund og Namsos.

Selskapet kontrolleres i dag av Frithjof Møinichen Plahte, som er femte generasjon av Plathe-familien i ledelsen. Forrige generasjon skilte ut industridelen av virksomheten i eget selskap, AS Bindals-bruket. Der har familien fortsatt en aksjepost.

Andelen produktiv skog ikke mer enn 50.000 dekar, og det ligger vanskelig terreng. Det gjør at hovedvirksomheten i dag er utleie av jakt-, fiske- og naturopplevelser.

Trysil KommuneskogerTrysil kommune er den tolvte største grunneieren i landet. Trysil Kommuneskoger kontrollerer 640.000 dekar, og er organisert som et kommunalt foretak. De første skogene ble innkjøpt allerede i 1891, og mye av eiendommen er produktiv skog. Den årlige tilveksten er 65.000 kubikk i året, og selskapet har 16 ansatte.

Les også: Borregaard-skogene ble for dyre for Trysil kommune

Foruten skogsdriften er utleie av jaktterreng viktig, og Trysils egne innbyggere blir prioritert. Et elgjaktlag skal bestå av minst 6 jegere, hvorav minst 5 skal være bosatt i Trysil.

Treschow-FritzøeHadde skogsveiene i Trysil vært bare noen få mil lengre, hadde tryslingene nådd helt fram til Larvik. Da kunne de ha besøkt Mille-Marie Treschow, som er innehaver av selskapet Treschow-Fritzøe AS. Hun har de siste årene oftest blitt nevnt som kona og etter hvert eks-kona til Stein Erik Hagen. Som innehaver av 615.000 dekar skog er hun også en betydelig eiendomsbesitter.

Historien om Fritzøe-skogene strekker seg tilbake til 1500-tallet, og er også historien om industrioppbyggingen i Larvik-området. Treschow-familien tok over som eiere i 1835.

Treschow står oppført med en formue på hyggelige 2,3 milliarder kroner i Kapitals liste over de rikeste i landet.

Firma Albert CollettI 1865 ble 23 år gamle Albert Collet sendt på oppdrag fra Den Norske Creditbank til Namdalen for å økonomisk studere det lokale sagbruket. Den unge mannen var særdeles driftig. Seks år seinere hadde han overtatt hele selskapet.

Les også: Trøndere dropper nye fjøs

I årene som fulgte kjøpte Collett opp store deler av Namdalen, og dannet grunnlaget for selskapet Firma Albert Collet ANS som i dag disponerer 570.000 dekar med utmark.

Løvenskiold-VækerøPå sisteplass over de 15 største grunneierne finner vi den kanskje mest kjente godseieren - Carl Otto Løvenskiold. Han eier til gjengjeld den mest sentrale eiendommen, nemlig Nordmarka som omslutter Oslo. Det totale arealet er på 430.000 dekar.

- Grovt sett strekker eiendommen seg fra Nittedal i øst til Lommedalen i vest, og fra Oslo i sør til Hadeland i nord, sa Løvenskiold i et intervju med Nationen tidligere i år.

Les også: Dømt til å legge kortene på bordet

Løvenskiold Skog har i tillegg 4300 dekar med kornproduksjon. Godseieren ligger hvert år helt mot toppen av listen over mottatt landbruksstøtte. Utover jord- og skogbruket har konsernet en omfattende næringsvirksomhet med eiendomsutvikling, trelastproduksjon og byggvarekjeden Maxbo.

De siste årene har Løvenskiold ufrivillig vært i medienes søkelys på grunn av striden med Jo Arne Ødegård som ønsker å ta over husmannsplassen Hakloa Vestre. Saken har versert i byråkratiet og rettssystemet i 14 år og er ennå ikke avsluttet.

Kilder: Listen er utarbeidet av Wikipedia. Opplysningene er hentet fra Brønnøysundregistrene, firmasøk-tjenesten Proff, samt fra virksomhetenes egne nettsider. Listen er oppdatert i september 2012.

Neste artikkel

Norsk skognæring kan få klimakrav fra EU