Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Her er de nominerte til byggeskikkprisen

- Det er et helt annet tilfang av bygg med gode kvaliteter nå enn da denne juryen trådte sammen for fire år siden, sier Erling Dokk Holm, leder av juryen for Statens Byggeskikkpris.

Juryen har nominert åtte bygg til vurdering for Statens byggeskikkpris. Blant dem finner vi studentboliger, et bibliotek, et kulturhus og et militært idrettsanlegg. 51 bygg var påmeldt. Byggene ligger i Bodø, Trondheim, Oslo, Kristiansand, Vennesla, Bergen og på Dovre.

- Generelt vil jeg si det er en god bredde blant de nominerte byggene. De representerer blant annet næringsbygg, kulturbygg og undervisningsbygg. Mange er offentlig drevet. Det er tydelig at det offentlige tar byggeskikk, universell utforming og energi og miljøkvaliteter alvorlig, sier Erling Dokk Holm.

Han mener det er langt flere bygg som tilfredsstiller prisens krav til universell utforming og energi nå enn for fire år siden da den nåværende juryen trådte sammen for første gang.

- Tidligere har vi måttet stryke ellers gode prosjekter fordi de ikke tilfredsstilte kravene. Nå er det tydelig å se at formgiverne ser potensialet heller enn problemene knyttet til universalitet og bærekraft, mener jurylederen.

De nominerte byggene skal befares og vurderes før vinneren til slutt offentliggjøres og prisen deles ut 5. juni på Norsk Folkemuseum på Bygdøy i Oslo. Det er Kommunal- og regionaldepartementet som deler ut prisen. Husbanken er sekretariat for juryen.

De nominerte byggene er:

Annonse

Teknobyen studentby, Trondheim (Arkitekt: MEK Architects)

Westerdals, Vulkan, Oslo (Arkitekt: Kristin Jarmund Arkitekter AS)Kilden Kulturhus, Kristiansand (Arkitekter: ALA Arkitekter AS, SMS Arkitekter AS og Multiconsult AS)Vennesla bibliotek, Vennesla (Helen & Hard arkitektkontor AS)Meterologisk institutt, Oslo (Arkitekt: Pir II Olso AS)

Tverrfjellhytta, Hjerkinn, Dovre (Arkitekt: Snøhætta AS)

Militært treningsanlegg, Bergen (Arkitekt Longva Arkitekter AS)

Luftfarttilsynet, Bodø (Arkitekt: Space Group Arkitekter AS)

Neste artikkel

Sjømatjubel over frihandelsavtale