Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Helseforetak ser ingen nye føringer fra regjeringen

- Regjeringens nye helseplan-utkast vil ikke bremse de omstridte omleggingsplanene til Helse Midt-Norge, sier styreleder Kolbjørn Almlid.

Sp-leder og kommunal- og regionminister Liv Signe Navarsete sier at hun oppfatter de nye føringene i regjeringens utkast til Nasjonal helse- og omsorgsplan, som skal vedtas av Stortinget til våren, som sterke. Så sterke at helseforetakene ikke bare må legge omstillingsvedtakene på is i påvente av vedtaket, men faktisk vil bli nødt til å vurdere omleggingene på nytt. Flere av de mest radikale kuttforslagene vil sannsynligvis måtte omgjøres, ifølge Navarsete.

- Ingen endring

Strategi 2020 - planen for videre utvikling av helseforetaket Helse Midt-Norge - er en av de mer omstridte av landets helseplaner. Den legger opp til nedleggelse av fødeavdelinger, sentralisering av kirurgisk akuttberedskap og flytting av funksjoner mellom sykehus som er så store at det kan bli på tale med nedleggelser og sammenslåinger etter hvert som planen skrider fram.

Kolbjørn Almlid, selv Sp-veteran og nå styreleder i Helse Midt-Norge, mener de nye føringene ikke vil ha noe å si for hans helseforetak.

- På makronivå ser det ut som Strategi 2020 står godt til regjeringens nye helseplan. Jeg må ta et lite forbehold om at jeg ikke har lest høringsdokumentet grundig på detaljnivå, men jeg kjenner til innholdet, og det virker som vår strategi er godt i tråd med det som står der, sier Almlid.

Annonse

Kan legge ned lokalsykehus

Almlid medgir at det er snakk om store omlegginger for helseregionen, men understreker at Helse Midt-Norges styre foreløpig ikke har vedtatt å legge ned sykehus.

- Strategien innebærer store omstillinger, selvfølgelig, for å få et framtidsrettet sykehusfelt, men vi har ikke gjort vedtak om å legge ned noe lokalsykehus. Det kan bli aktuelt, men det er ikke aktuelt nå.

- Men er et sykehus et sykehus når det ikke har fødeavdeling eller skikkelig akuttmottakskapasitet?

- Det er nok en god debatt om det, men den vil ikke jeg gå inn i. Vi legger til grunn at det skal bli færre fødeavdelinger, men vi har ventet på den statlige avklaringen om et helhetlig fødeopplegg.

Neste artikkel

Senterungdomen vil kutte EØS-midlane: – Usosialt og usolidarisk