Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Helse Førde legg ned føden i Lærdal

Tok styreavgjerd fredag.

Helse Førde bestemte lagnaden til fødeavdelinga i Lærdal i eit styremøte fredag føremiddag.

Styret gjekk samrøystes inn for å leggje ned tilbodet.Les også: - Svikter distriktene

Saka blir sendt vidare til Helse Vest som har siste ordet.Kampen om lokalsjukehusa i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal har vart i fleire år. Det har lenge vore klart at Lærdal har hatt dårlege kort. Ifølgje ein strategiplan for Helse Førde er planen å leggje ned fødeavdelinga i Lærdal innan utgangen av 2012.

Helse Førde skriv i saksframlegget at "grunnlaget for eit føreseieleg og robust fødetilbod ikkje er til stades" og i staden vil dei etablere eit poliklinisk tilbod for gravide.

Annonse

Sjukehusforkjempar Bente Øien Hauge seier til nrk.no at ho ikkje er motlaus.

- Me vil ikkje gi opp kampen for å få behalde fødetilbodet, seier ho.

Neste artikkel

Svinenæringen lover å skjerpe seg