Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Helgesen vil kontakte svenskene om ulvejakt ved grensa

Vidar Helgesen lover at han vil vurdere alle klager på ulvekvotene grundig. Samtidig varsler han at han vil kontakte svenske myndigheter om deres forvaltning.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen har flere ganger forsøkt å få til forhandlinger med svenskene om ulvebestand, uten hell. Nå lover han at han skal kontakte dem for å høre deres vurderinger rundt grensereviret. Foto: Carina Johansen/NTB Scanpix
Klima- og miljøminister Vidar Helgesen har flere ganger forsøkt å få til forhandlinger med svenskene om ulvebestand, uten hell. Nå lover han at han skal kontakte dem for å høre deres vurderinger rundt grensereviret. Foto: Carina Johansen/NTB Scanpix

Det er i et skriftlig svar til MDG-talsperson og stortingsrepresentant Rasmus Hansson, på et spørsmål han har sendt til statsråden, at Helgesen gjør det klart at han vil finne ut av hvilke vurderinger svenske myndigheter gjør av grensereviret.

EU blokkerer forhandlinger

Hanssons konkrete spørsmål, handler om Helgesen skal vurdere forsvarligheten i at Norge kan ta ut 47 ulv, med tanke på hele den skandinaviske stammen. «Vil statsråden ta kontakt med svenske myndigheter for å vurdere om det er forsvarlig å skyte 47 ulv i Norge samtidig som den svenske bestanden reduseres?»

Helgesen gjør det i sitt svar klart at han allerede har vært i kontakt med svenskene, i forsøk på å starte forhandlinger om et felles bestandsmål for ulv i grensereviret.

Les også: 24 ulver kan skytes i den svenske jakta

Det har ikke vært mulig, siden Sverige først må bli ferdige med prosessen rundt EUs Arts- og Habitatdirektiv før de kan se på muligheter for forhandling med oss. Direktivet har som mål å bevare det biologiske mangfoldet. Visse arter regnes som prioriterte i direktivtet, noe som blant annet setter sterke begrensninger på jakt. Svenskene må ta hensyn til blant annet disse begrensningene når de setter sin jaktkvote, som EU-medlemmer.

Lover grundig klagebehandling

Helgesen sier likevel at de to lands forvaltning påvirker den felles bestanden, og at han derfor vil undersøke «om svenske myndigheter vurderer uttak av ulv som lever i grenserevir mot Norge, og som således kan påvirke bestandssituasjonen og bestandsmålet også på norsk side.»

Annonse

«Saken vil kreve vanskelige avveininger, og jeg mener det er viktig å se helheten i saken. Dette inkluderer også å se til hva som skjer på svensk side av grensen,» skriver Helgesen i brevet.

Les også: Fleire gauper i Skandinavia trass norsk nedgang

Han sier videre at innavl og omfanget av ulovlig jakt er forhold som påvirker hvorvidt man skal legge seg høyt eller lavt innenfor Stortingets bestandsintervall.

Grunnen til at Helgesen skal vurdere disse forholdene, er hans departement er klageinstans for rovviltnemndenes vedtak. Det er vanlig at det kommer inn klager, og i år er intet unntak. Både naturvernorganisasjonen WWF med Nina Jensen i spissen og skogeierforeningen Norskog har varslet at de klager inn vedtaket.

Neste artikkel

Ny ulverapport: – Vi kan legge konspirasjonsteorier og annet tull og tøys dødt