Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Havforskere vil avblåse rekekrisen

Rekebestanden i Skagerrak og Nordsjøen er ikke truet, slik WWF hevder, mener forskere ved Havforskningsinstituttet.

Nye data fra Havforskningsinstituttets seneste reketokt tyder på stor tilgang av småreker.  Foto: Colourbox
Nye data fra Havforskningsinstituttets seneste reketokt tyder på stor tilgang av småreker. Foto: Colourbox

I et leserinnlegg i Dagens Næringsliv skriver forskerne at dagens rekefiske er bærekraftig.

– Vurdert etter internasjonale retningslinjer og de samme vitenskapelige metoder som andre fiskerier – for eksempel torsk i Barentshavet – er tilstanden til rekebestanden i Nordsjøen og Skagerrak akseptabelt god, skriver de.

WWF-Norge har plassert reker sammen med «røde» arter som hai, skate og sverdfisk. Miljøorganisasjonen mener feil og mangler ved forvaltningen av reker i Nordsjøen og Skagerrak har gjort at bestanden er lavere enn man har trodd, og advarer mot å spise reker fra disse områdene.

Nye data fra Havforskningsinstituttets seneste reketokt tyder imidlertid på stor tilgang av småreker.

Annonse

– Det er selvfølgelig bekymringsfullt når en bestand minker over flere år, men heldigvis har denne trenden stoppet, skriver havforskerne.

– Fisket har noen utfordringer når det gjelder bifangst av småreke og ikke-kommersielle fiskearter. Hovedbudskapet må likevel være at rekefisket ikke representerer en trussel overfor rekebestanden eller aktuelle bifangstarter.

Neste artikkel

Når vannet blir varmere, svømmer torsken dypere