Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Hastevedtak gir lengre tømmerbiler

Norske tømmerbiler skal få frakte tømmer på 24 meter. Regjeringen hasteinnfører nye regler for en kriserammet næring.

Samferdselsminister Marit Arnstad (Sp) innfrir kravet fra tømmerindustrien om å få laste tømmer på samme måte som svenskene.

Fra nå av skal også norske tømmersjåfører få laste tømmer på 24 meter, opp fra dagens 22 meter. De får også muligheten til å øke vekten på tilhengerne fra 30 til 32 tonn.

- Tømmernæringen har et stort behov for at dette blir endret, sier Arnstad til Nationen.

HastevedtakRegjeringen har for tiden omfattende regelendringer til høring.

- Tiltaket er tatt ut av en mer omfattende høringsprosess, som gjelder lengde og mål. Vi gjennomfører de nye reglene så snart som mulig, sier Arnstad.

Dermed harmoniseres det norske regelverket med det svenske.

- Vi forenkler transport over grensen. I dag må bilene laste om, sier Arnstad.

Vegdirektoratet har vært kritisk til endringene av hensyn til standarden på norske veier. Arnstad sier enkelte fylkesveier kan ha for dårlig standard.

- På enkelte veistrekninger må fylkeskommunen som veieier se om de tåler de nye reglene, sier hun.

Annonse

- Hvorfor kommer regelendringene først nå når krisen i treindustrien er åpenbar?

- Det er fordi reglene er ledd i en omfattende forskriftsgjennomgang med klare krav til høringer. Skognæringene har gitt oss klare innspill, men vi har måttet forholde oss til Vegdirektoratet som faginstans. Vegdirektoratet har åpnet for å fastsette dette raskere.

Fornøyd skogsamvirkeArnstad røper nyheten under Sps landsmøte i Loen sammen med Anna Brustad Moe, næringspolitisk rådgiver i interesse- og samvirkeorganisasjonen Allskog. Brustad Moe kaller regelendringen en revolusjon for norsk tømmertransport.

- Dette er en lykkedag. Lengdekravene har vært en utfordring for tømmertransporten i 31 år. Endringene fører til at lasting av tømmer blir enklere, tidsbesparende og mer trafikksikker, sier hun.

Arnstad sier treindustrien som sådan er avhengig av flere tiltak, men at regelendringen bidrar til større lønnsomhet.

Ifølge Brustad Moe står transport for cirka 20 prosent av kostnadene i treindustrien.

- Jeg vet at det de som også ønsker å øke totalvekten på biler fra 56 til 60 tonn. Den delen av arbeidet er ikke klart, men det arbeidet skal vi forsøke å få forsert, sier Arnstad.

Neste artikkel

Flaskehalsene på kommuneveiene