Har ikke planlagt å skifte statsrådsjobb

Landbruksminister Jon Georg Dale. Foto: Werner Wilh. Dallawara

– Innsatsen må jo andre vurdere, men jeg kan si at jeg har gjort så godt jeg kan i denne jobben som i alle andre jobber jeg har hatt. Resultatet er i alle fall blitt økt produksjon innen ulike sektorer av landbruket. Vi har også lykkes med å få til en mer aktiv skogbrukspolitikk blant annet også med flere tømmerbilveier og flere tømmerkaier for å nevne noe. Ikke minst er det flere unge som tar sjansen på å satse i norsk landbruk. Det er utrolig bra. Det legges ned færre bruk nå enn under de rødgrønne.

– Kunne du tenke deg å gjøre en annen jobb i regjeringen?

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Digital

100 dager for 100 kr

Helg + Digital

- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag
100 dager for 100 kr

Komplett

- Papiravisen levert hjem mandag til lørdag
100 dager for 100 kr

Neste artikkel

Tinestafetten med eget 25 års jubileum