Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Håp om endelig løsning for nordsjødykkerne

Etter et forliksmøte onsdag øyner både arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) og nordsjødykkerne håp om å få en endelig og verdig løsning på spørsmålet om erstatning.

Forliksmøte mellom arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) og representanter for Nordsjø-dykkerne. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix
Forliksmøte mellom arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) og representanter for Nordsjø-dykkerne. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Partene ga hverandre gjensidig ros etter et innledende møte på kontoret til arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) onsdag formiddag.

Tonen er god og konstruktiv – og mulighetene realistiske for å komme i havn med en forhandlingsløsning før sommeren, mener leder Henning Haug for Offshore Dykker Unionen (ODU).

– Vi har et godt grunnlag for reelle forhandlinger, sa han i en kommentar til NTB etter møtet med statsråden.

Nordsjødykkerne

* Sju nordsjødykkere klaget staten inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg (EMD) med krav om erstatning for helseskader påført dem i pionertiden i Nordsjøen 1965-1990. De mener den norske stat brøt menneskerettighetene ved at kontroll og oppfølging var altfor dårlig.

* Dykkerne har tidligere tapt mot staten i Høyesterett i Norge. I tingretten vant de, men lagmannsretten og Høyesterett konkluderte med at Staten ikke hadde ansvar for helseskadene.

* Et offentlig utvalg konkluderte i 2002 med at staten har et ansvar. Dette førte til at Stortinget bevilget en erstatning på inntil 40 G i 2004. Dykkerne mener dette var for lavt.

* Etter tapet i Høyesterett anket dykkerne saken inn for EMD, som ga dem medhold 5. desember i fjor.

* Samme dag opplyste arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) at staten ikke kom til å anke dommen til domstolens storkammer.

* Seks av de sju dykkerne inngikk i februar i år avtale med staten. Dykkerne fikk 67.000 kroner i oppreisning hver, men ble ikke tilkjent erstatning. Den sjuende dykkeren valgte å anke fordi han mener at Norge brøt plikten til å beskytte hans liv og helse aktivt.

* Ved ankefristens utløp onsdag ble det kjent at alle de sju dykkerne anker, fordi de ikke er fornøyd med beløpet de er tilkjent.

* Arbeidsminister Eriksson har innkalt dykkerne til forliksmøte onsdag.

Det var Eriksson som hadde invitert pionerdykkerne om et forliksmøte for på se på mulighetene for å finne en størrelse og innretning på erstatning og oppreisning.

Vil øke beløpene

Eriksson gjør det klart at regjeringen ønsker å øke beløpene over nivået man kom fram til i 2004, men vil ikke anslå hvor høyt han er villig til å gå.

– Nei, nå er vi i starten på en prosess. Vi har signalisert at vi er interessert i en god og framtidsrettet løsning, slik at vi kan sette et verdig punktum for en sak som har versert altfor lenge, sa ministeren.

Avgjørende for at det nå er håp om et kompromiss, er at Høyre har snudd og støtter Frp som ønsker å finne en endelig løsning i dykkersaken.

– Målet er å være i havn med en løsning før sommeren, sa Eriksson.

Anerkjennelse

Pionerdykkerne i Nordsjøen utførte de historiske, men også svært helseskadelige dykkene fra sekstitallet og fram til 1990.

Eriksson understreket at det også er viktig å gi nordsjødykkerne anerkjennelse for den jobben de utførte. Det hilser Haug velkomment.

Annonse

– Anerkjennelse er svært viktig for oss. Dette var unge og spreke menn som plutselig ikke kunne gjøre noe, sier Haug.

Det tok mange år før det ble klart at nordsjødykkene fikk hjerneskader. Haug sier at mange av dykkerne har slitt med skamfølelse.

– Det å gå fra å en utfordrende og farlig jobb til å stå virkesløse på kaia førte til at mange også slet med skamfølelse, forklarer han.

– Derfor er det også svært viktig å få en anerkjennelse og oppreisning, det gjelder også for familie, barn og barnebarn, understreker Haug, som ikke kunne fullrose Eriksson nok.

– Den respekten vi fikk i dag, gjør godt, sa han.

Men Haug understreker også viktigheten av å være nøkterne.

– Mange av dykkerne eller deres familier kan ha for store forventninger til erstatningssummen. Men jeg tror at dersom vi nå kommer fram til en løsning vil 100 prosent av dykkerne akseptere denne. Men det gjelder å være nøkterne optimister, sier han.

Vant i Strasbourg

I desember ble dykkerne i en dom fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) tilkjent en erstatning på 67.000 kroner hver i oppreisning for såkalt ikke-økonomisk skade. Den norske staten ble felt for å ha brutt artikkel åtte i Den europeiske menneskerettskonvensjonen. Artikkelen sier at staten har plikt til å sikre borgernes helse og liv når det oppstår fare, og pionerdykkingen i Nordsjøen var ifølge EMD-dommen et risikoområde.

Staten besluttet å ikke anke denne dommen og Eriksson sier at man følgelig vil innfri denne erstatningssummen.

Neste artikkel

Nortura selger datterselskap til IT-gigant