Halverte utslepp og mindre energi fra veksthus

Sidan 1999 er CO2-utsleppa frå norske veksthus meir enn halvert, sjølv om arealet er uendra og avlingane er langt større. Næringa ønsker meir forsking på klimaeffektiv produksjon velkommen.

Forsking: Tomatnæringa, som sel tomatar for over ein kvart milliard kroner i året, ønsker meir forsking velkommen. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase
Forsking: Tomatnæringa, som sel tomatar for over ein kvart milliard kroner i året, ønsker meir forsking velkommen. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase

Tal frå Norsk Gartnerforbund og Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at energibruken har gått ned frå rundt 1000 GWh til 845 GWh.

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Findus seier norsk tollvern for grønsaker har stått stille sidan 1997