Griper ikke inn mot ulovlig gjengroing

Det er forbudt å la jordbruksareal gro igjen. Likevel legger bøndene mange kvadratkilometer brakk hvert år – uten at myndighetene griper inn.

Forbudt, men i orden: 82.000 dekar norsk landbruksjord er oppført som «ute av drift». Mye av det ender som dette. Foto: Anders Bryn
Forbudt, men i orden: 82.000 dekar norsk landbruksjord er oppført som «ute av drift». Mye av det ender som dette. Foto: Anders Bryn

Det er summen av nedbygging og gjengroing, fratrukket nydyrking. Tallene er usikre, men gir likevel en god pekepinn på utviklingen: Enorme jordområder er brakklagt de siste 15 årene (se faktaboks).

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Borch glad for mindre tap av jord: – I gang med å skjerpe inn