Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Greenpeace slår tilbake mot GMO-kritikk

Miljøorganisasjonen Greenpeace avviser kritikken om at deres GMO-motstand er irrasjonell. De mener fordelene ved GMO-plantene ikke er bevist godt nok.

Miljøorganisasjonen Greenpeace avviser at deres motstand mot GMO-risen Golden Rice er uvitenskapelig. Organisasjonen hevder risen ikke har noen påvist effekt mot vitamin A-mangel. Foto: Diganta Talukdar/Wikimedia Commons
Miljøorganisasjonen Greenpeace avviser at deres motstand mot GMO-risen Golden Rice er uvitenskapelig. Organisasjonen hevder risen ikke har noen påvist effekt mot vitamin A-mangel. Foto: Diganta Talukdar/Wikimedia Commons

Det var forrige uke at 110 nobelprisvinnere gikk sammen om et opprop for GMO og mot Greenpeace. De mener blant annet at organisasjonen kommer med irrasjonell og lite kunnskapsbasert kritikk, og mener det er negativt av Greenpeace å være imot Golden Rice, en GMO-ris som skal være tilsatt betakaroten, som kan bidra til å forhindre vitamin A-mangel.

Vitamin A-mangel fører til synsproblemer og i verste fall død i utviklingsland.

Avviser riseffekt

Nå svarer Greenpace på kritikken. De mener hele premisset for nobelprisvinnernes opprop, er feil.

– Påstander om at noen forsøker å blokkere GMO-risen Golden Rice er falske. Risen har feilet som løsning, og er ikke tilgjengelig for salg, tross mer enn 20 år med forskning på den. Som International Rice Research Institute (IRRI) bekrefter, har ikke risen faktisk noen beviselig effekt på vitamin A-mangel, skriver Wilhelmina Pelegrina fra Greenpeace Southeast Asia til Washington Post.

IRRI konkluderer ikke med at risen har garantert effekt, men de konkluderer med at resultatene risen viser er lovende.

Peregrina mener selskapene bak risen har overdrevet risens effekter, og av PR-grunner lovet å tilby risen gratis til bønder, for å gjøre det lettere å kunne få tillatelse for produksjon og salg av mer lønnsomme GMO-planter.

– Dette kostbare eksperimentet har ikke klart å produsere resultater de siste tjue årene, og tar oppmerksomheten bort fra metoder som allerede fungerer, sier Peregrina til avisen.

Uenige om vitenskap

Peregrina og Greenpeace er altså uenig med nobelprisvinnerne som har underskrevet oppropet i at risen har noen beviselig effekt. Organisasjonen beskylder i sin tur de som har underskrevet for å overse fakta når de ikke vil innrømme at risen ikke har noen effekt.

I et brev Richard Roberts, mannen som tok initiativ til oppropet for GMO, har skrevet til nobelprisvinnerne, peker han derimot på helt andre årsaker enn manglende effekt til at risen ikke har blitt godkjent for kommersielt salg de fleste steder.

Les også: Russland vedtar GMO-forbud

Han peker på at risen er utviklet i Europa, som har svært strenge krav til GMO-produkter og viser manglende vilje til å få i gang skikkelig forskning på feltet.

Annonse

En forskningsrapport gjengitt i artikkelform i American Journal of Clinical Nutrition konkluderte i 2009 med at Golden Rice var en effektiv kilde til vitamin A.

Roberts reagerer også i sitt brev spesielt på at europeiske og amerikanske miljøvernere har jobbet for å få til GMO-forbud i utviklingsland, hvor han mener GMO-produktene kan gi størst effekt og forbedre folk sine liv.

Forskere: Ikke miljøvernernes feil

Greenpeace får støtte fra forskere ved Washington University i St. Louis, som påpeker at risen har feilet i dyrkingstester på Filippinene, hvor mesteparten av forskningen på Golden Rice foregår.

– Vi finner liten støtte for den vanlige påstanden om at det er miljøaktivister som er ansvarlige for at risen ikke har blitt introdusert på markedet, sier professor i miljøstudier og antropologi, Glenn Stone, ved universitetet, til universitetets nettavis.

Stone har ledet arbeidet med en ny forskningsartikkel fra universitetet, som konkluderer med at risen er langt unna godkjenning og trolig ikke vil kunne oppfylle forventningene til hva den kan gjøre med vitamin A-mangel og andre helseproblemer.

Mindre avlinger

Stone understreker at han var en av dem som da risen ble introdusert for forskningsmiljøene støttet utviklingen av den, fordi han mente det var et lovende produkt med gode intensjoner.

– Men hvis vi faktisk bryr oss om velferden til fattige barn, heller enn å bare krangle om GMO, må vi ta gjennomtenkte valg basert på balanserte analyser av forskjellige løsninger. Faktum er at etter 24 år med forskning og prøveydrking, er Golden Rice fremdeles årevis unna å være klar for å lanseres på markedet, sier han til universitetsavisen.

Les også: Svensk GMO godkjent for første gang siden 2004

Ifølge Stone og artikkelens medforfatter Dominic Glover, som også deltar i forskningsprosjektet om risen, skyldes dette blant annet at forskerne sliter med å produsere like store avlinger av den genmodifiserte risen som av konvensjonell ris som allerede dyrkes av bøndene. Dette er helt sentralt, da lokalsamfunnene er avhengig av disse avlingene for å overleve.

Neste artikkel

Findus seier norsk tollvern for grønsaker har stått stille sidan 1997