Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Giftig mengde kobber under flere oppdrettsanlegg

Kobbermengdene i sjøen under mange oppdrettsanlegg er flere ganger høyere enn det som regnes som akutt giftig for dyr, ifølge Fylkesmannen i Hordaland.

Illustrasjonsbilde: Heiko Junge / NTB scanpix
Illustrasjonsbilde: Heiko Junge / NTB scanpix

Fylkesmannen har undersøkt tolv anlegg i Hordaland, og ved ni av dem var konsentrasjonen rett under anleggene så høy at det regnes som giftig for dyrene som lever der. Ved de tre andre anleggene ble tilstanden kategorisert som «dårlig».

– Det er snakk om enormt høye konsentrasjoner. Dagens kobberforurensning er ikke bærekraftig, sier Tom N. Pedersen, seniorrådgiver ved miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Hordaland til Bergens Tidende

Kobber er giftig i det marine miljø, og blir ikke brutt ned i naturen. Ifølge fylkesmannen har konsentrasjonen av kobber i sedimentene rett under mange oppdrettsanlegg nådd et urovekkende høyt nivå.

Oppdrettsnæringen bruker kobber som antibegroingsmiddel på nøter i matfiskenæringen, hvor høyttrykkspyling av nøtene fører til utslipp og opphopning av kobber under merdene.

Annonse

Forbruket av kobber i oppdrettsnæringen er mer enn fordoblet siden 2005, og Miljødirektoratet har beregnet at rundt 85 prosent – ca. 1000 tonn – lekker ut i miljøet.

Fylkesmannen i Hordaland kartla kobbermengden ved fire anlegg også i 2012, og konklusjonen er at kobberkonsentrasjonen har fordoblet seg de siste fire årene.

– Hvis dagens driftsform fortsetter, kan en del lokaliteter stå i fare for å bli uegnet til oppdrettsformål, sier Pedersen. (©NTB)

Neste artikkel

Pieter Helfferich mener Nederland kunne snudd nitrogen-krisa til noe positivt