Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Fylkesordføreren i Buskerud: Alt om Tofte skal opp på bordet

Rett over påske kaller Buskerud fylkeskommune inn ledelsen og de tillitsvalgte ved Södra for om mulig finne en redning for den nedleggingstruete cellulosefabrikken på Tofte.

Fylkesordføreren i Buskerud, Morten Eriksrød (H), og ordføreren i Hurum, Monica Vee Bratlie (H), møtte de ansatte på Södra Cell Tofte madag. Temaet for informasjonsmøtet var omstillingsloven og forhandlingsprosessen rundt de 30 karensdagene som loven gir påbud om.

Sist uke bestemte de svenske eierne seg for å legge ned cellulosefabrikken etter store økonomiske tap.

- Alt opp på bordet

- Omstillingsloven gir meg rom for å være med på å belyse alle forhold rundt salgsprosessen av Södra Cell Tofte. Jeg har ambisjon om at alt som har betydning for om fabrikken skal overleve eller ikke, skal opp på bordet i den lovpålagte prosessen, sa fylkesordfører Morten Eriksrød (H).

Fylkesordføreren understreket også at han og fylkeskommunens rolle er som megler.

Les også: - Avviser ikke at staten overtar Södra Cell Tofte

Annonse

- Omstillingsloven gir fylkeskommunen denne rollen, som skal sikre at alle muligheter er prøvd ut før det skjer en nedleggelse av en bedrift, sa han.

Derfor har fylkeskommunen like etter påske, torsdag 4.april, innkalt konsernledelsen i Södra, tillitsvalgte og andre relevante parter til møte for å kartlegge alle fakta og undersøke hvilke muligheter som finnes.

- Jeg vil likevel understreke at det er partene som må finne løsningen. Jeg og fylkeskommunen kan bare være tilrettelegger og spørsmålsstillere, sa fylkesordføreren. Tro på Hurum

Ordfører Monica Vee Bratlie oppfordret alle som følte de hadde noe å bidra med, til å komme med innspill til sine tillitsvalgte som møter i forhandlingsmøtene. -Jeg har tro på Tofte, på fabrikken og framtida til Hurum-samfunnet, sa hun og høstet applaus fra de ansatte i det fullsatte samfunnshuset på Södra Cell Tofte.

Neste artikkel

Sjømatjubel over frihandelsavtale