Furuberg tar brudd på rovdyrforliket til Riksrevisjonen

Ann Merete Furuberg reagerer på at forvaltninga bryter rovdyrforliket gang på gang, uten at noen reagerer. Småbrukarlaget ber Riksrevisjonen gjennomgå forliket, og krever at statsministeren kommer på banen.

Småbrukarlagsleder Ann Merete Furuberg reagerer på det hun mener er handlingslammethet fra politikerne når rovdyrforliket brytes. Her er hun avbildet i forbindelse med årets jordbruksoppgjør.
Småbrukarlagsleder Ann Merete Furuberg reagerer på det hun mener er handlingslammethet fra politikerne når rovdyrforliket brytes. Her er hun avbildet i forbindelse med årets jordbruksoppgjør.

Rovviltforliket

I 2011 ble alle partiene på Stortinget enige om det såkalte rovviltforliket som gir rammer for forvaltningen av rovvilt i Norge.

Gjennom forliket er det satt nasjonale målsettinger for rovdyrbestandene. Målene definerer hvor store bestandene skal være.

Når bestandene avviker vesentlig fra bestandsmålene, skal Miljødirektoratet finne virkemidler for å komme nærmere målsettingene.

Småbrukarlederen reagerer sterkt på at Miljødirektoratet har bedt sauebønder i Saltdal vurdere å slutte med sau, og foreslo at de kunne gå over til for eksempel melke-, ved- eller grønnsaksproduksjon etter omfattende rovdyrangrep.

– Et demokratisk problem

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Nedgangen i antall rovviltskader fortsetter