Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Furuberg: - Korttenkt av LO-leder Flåthen å ville bygge boliger på landbruksjord

LO-leder Roar Flåthen har tatt til orde for å bygge boliger på jordbruksarealer. Det liker leder Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag dårlig.

LO-leder Roar Flåthen har de siste månedene snakket varmt om en mer solidarisk boligpolitikk. Dette er imidlertid en solidaritet som kan gå på bekostning av jordvernet. - I noen sammenhenger må man sannsynligvis ta noe dyrket mark eller områder som er definert som jordbruksareal. Det er en del jordbruksarealer som ikke blir forvaltet ordentlig heller, som godt kunne gått til boligbygging, har Flåthen uttalt.

Les også: Mindre kvalitetsjord Det mener Merete Furuberg er usedvanlig korttenkt. Hun påpeker at FNs organisasjon for mat og landbruk, FAO, nylig meldte at verden kan stå overfor en ny matkrise. - Med tanke på at verden vil ha 2 milliarder flere innbyggere å mette innen 2050, viser dette hvor viktig det er at hvert enkelt land tar ansvar for å øke egen matproduksjon og tar vare på produksjonsarealene, sier Furuberg.

Les også: Furuberg: - Statsministeren må fortelle hele sannheten - Flåthen har i og for seg rett i at en del jordbruksarealer ikke blir forvaltet optimalt i dag, men dette legitimerer ikke å bruke jorda til boligbygging. Da burde man heller ta til orde for produktivitetsfremmende tiltak som kan bidra til at norsk matproduksjon kan økes slik Stortinget har vedtatt, sier Furuberg. Hun understreker at Småbrukarlaget er enige i at en økende befolkning ikke bare har behov for mat, men også flere boliger. - Vi mener imidlertid at Flåthen bør kunne argumentere både for økt matproduksjon og flere boliger. Begge deler vil være svært viktige for Norge i fremtiden, avslutter Furuberg.

Annonse

Les også: Bonden som kappåt med gravemaskiner Denne artikkelen ble første gang publisert på norsklandbruk.no. Les her

Neste artikkel

Vil redusere nitrogenutslipp ved å kjøpe opp land