Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Frykt for klorkyllinger i norske butikker

En frihandelsavtale mellom USA og EU kan føre til at kylling vasket med klor, kjøtt av dyr behandlet med veksthormoner og GMO-mat havner på norske middagsbord.

Lavpriskylling fra slakterier i USA er vasket med klor for å fjerne farlige bakterier. En handelsavtale mellom EU og USA kan sende dem inn på norske middagsbord. Foto: Colourbox
Lavpriskylling fra slakterier i USA er vasket med klor for å fjerne farlige bakterier. En handelsavtale mellom EU og USA kan sende dem inn på norske middagsbord. Foto: Colourbox

Bak lukkede dører forhandler EU og USA om en frihandelsavtale (TTIP) der handel med matvarer er ett prioritert område, og det har lenge vært kjent at USA presser kraftig på for å få EU til å godta amerikanske regler for matproduksjon. Det innebærer blant annet bruk av veksthormoner i dyreproduksjonen, genmodifisering og klorvasking som skal drepe bakterier på kyllingene før de fraktes fra slakteriet til butikken. Metoden er i dag forbudt i EU, men lederen for den europeiske forbrukerorganisasjonen BEUC, Monique Goyens, er redd for at EU må godta USAs regler. Til NRK.no sier Goyens at USA er langt mindre opptatt av hygiene i matproduksjon enn hva vi er i Europa.

– Dersom USA vinner frem og deres regler blir gjeldende i EU, vil det være til fare for forbrukere, arbeidere og miljøet, mener Goyens.

Bred enighet

Direktør Randi Flesland i det norske Forbrukerrådet er enig med sin europeiske kollega. Etter hennes mening vil amerikanske regler svekke europeisk matsikkerhet og føre til redusert beskyttelse for norske og europeiske forbrukere.

– Matsikkerheten er bedre i EU, og da er det vesentlig for norske forbrukere at forbrukervernet ikke svekkes, sier Flesland.

NRK har også snakket med europaminister Vidar Helgesen. Han vil heller ikke ha klorkylling til Norge.

– Det betyr at vi står sammen med EU om å ønske et resultat som ligger nærmest mulig de europeiske matsikkerhetsreglene, sier Helgesen.

Kvalitetsbevisste tyskere har lenge kvesset knivene mot de amerikanske lavpriskyllingene, og begrepet das Chlorhünchen, klorkylling, har gått inn som et nytt ord i språket. Tidligere i sommer uttalte forbundskansler Angela Merkel at heller ikke hun vil slippe klorkyllingene løs på sine landsmenn.

Annonse

– Det blir ingen import av klorkylling fra Amerika. Det er noe jeg har forhindret i mange år, og jeg vil fortsette å hindre det. Ingen tvil, uttalte Merkel til BloombergBusinessweek.

Hensikten med klorvaskingen er å fjerne bakterier, først og fremst salmonella og Campylobacter. I Europa har metoden vært bannlyst siden 1997, og uenigheten har vært en stor utfordring for samarbeidet i Verdens handelsorganisasjon, WTO. skriver modernfarmer.com.

Forsinket

TTIP-forhandlingene startet opp i juli 2013 og skulle etter den opprinnelige planen fullføres i 2041. Flere utsettelser har imidlertid ført til at avtaleutkastet neppe vil være klart før neste år. Deretter skal en eventuell avtale behandles av myndighetene både i EU og USA.

Hensikten med avtalen er ikke først og fremst å fjerne tollmurer, de er allerede lave, men å harmonisere lover og regler for patenter, vareproduksjon, investeringer og finansielle støtteordninger og kontroller.

En TTIP-avtale vil gjennom EØS-avtalen få store konsekvenser for Norge, ikke minst på forbrukerområdet.

– Forbrukerorganisasjonene på begge sider av Atlanteren følger forhandlingene mellom EU og USA nøye. Alle er for en avtale som vil sikre forbrukerrettighetene og en mer lik og dynamisk markedsplass for forbrukere på begge sider av Atlanteren. Men bekymringen er stor for at det motsatte kan skje. Ikke minst gjelder det på matområdet, skrev fagdirektør Gunstein Instefjord i mat og handel i Forbrukerrådet i en blogg tidligere i sommer.

Neste artikkel

Findus seier norsk tollvern for grønsaker har stått stille sidan 1997