Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Frp vil feie Senterpartiet av banen

- Før valgkampen vil vi legge fram dokumenter som viser at Frp er det eneste reelle distriktspartiet, sier Frp-nestleder Per Sandberg.

Lørdag morgen presenterte Frp-nestleder Per Sandberg landsstyrets innstilling til partiets nye lokalpolitiske program, under mottoet «Folk flest bor i en kommune».

Sandberg går offensivt ut mot alle som hevder Frp-politikk er dårlig for distriktene.

- Det heter seg at Senterpartiet er distriktspartiet og Frp et distriktsfiendtlig parti. Vi skal legge fram dokumenter som viser hvor distriktsfiendtlige alle de siste regjeringene har vært. Plan- og bygningsloven. Landbrukspolitikken. Distriktspolitikken. Har denne politikken vært distriktsvennlig? spurte Sandberg.

LES OGSÅ: Vil gi sjekk til dem som ikke får hjelp

Han mener utviklingen i Distrikts-Norge beviser det motsatte.

- Situasjonen ligger der tydelig: Distriktene sliter mer og mer, større og større fraflytting, infrastrukturen faller sammen og man får mindre råderett.

Til kamp mot byråkratiet

Sandbergs argument er at Frps gamle kongstanke - kampen mot offentlige inngrep - også er til gagn for distriktene.

- Overordnet er det blitt slik at man sentralt legger føringer, lover og regler som hindrer bevegelsens lokalt. Det gjelder ikke bare våre lokalpolitikere, det gjelder alle lokalpolitikere. Lovverket er blitt så komplisert at kommuner må søke advokathjelp for å tolke det.

LES NATIONENS KOMMENTAR: Siv sier nei til å elske systemet

Det er disse reglene og forvanskningene av lokalpolitikernes og innbyggernes liv Frp planlegger å samle opp og presentere pakkevis i forkant av årets kommunevalg.

- Vi skal legge fram dokumenter som viser at Frp er det eneste reelle distriktspartiet, sa Sandberg.

Annonse

- Sammenslåing skaper vinnere

Sandberg oppfordrer videre lokale Frp-politikere til å øke presset for kommunesammenslåinger. I programmet som skal vedtas i dag, ligger det slike føringer inne - Frp vil ikke ha tvangssammenslåinger (noe de har diskutert tidligere), men vil være pådrivere for frivillige sammenslåinger.

LES OGSÅ: Siv vil forsvare Åslaug og Helga

- Jeg tør si det nå: de kommunene som raskest finner sammen i konstellasjoner og bygger seg store og sterke, de vil om 10-15 år være de som står igjen som vinnere. De som henger igjen i prosessen, vil om 10-15 år stå igjen som tapere. Jeg mener vi skal være offensive på å få til frivillige sammenslutninger, med basis i pisk og gulrot.

Gulroten for sammenslåing skal være mer penger og flere oppgaver til kommunene. Pisken: At kommuner som velger å være små og stå alene, ikke får tildelt disse oppgavene.

- Vi vil legge flere og flere oppgaver lokalt, men da må vi ha større og kompetente enheter. Kommuner kan velge å være små, men da får de ikke flere oppgaver. Det er det som er Frp-kommunen.

- «Venstreside-reir»

Frps krig mot byråkrati er også en krig mot det partiet oppfatter som unødvendige forvaltningsnivåer og supperåd. Det betyr at partiet vil fjerne fylkeskommunen, og dermed også gjøre et par tidligere Frp-politikere som nå er fylkesmenn arbeidsledige. Men Sandberg hadde en ekstra brodd mot regionråd og andre mer eller mindre formelle samarbeidsorganer.

- Interkommunale selskap, interkommunale samarbeid, ordførerråd, samkommuner, regionråd, you name it. Landsdelsutvalg. Hva i all verden har disse å gjøre når demokratiske prosesser skal avgjøres? Jeg har sett litt av disse regionrådene og unnskyld at jeg sier det, de er nøyaktig de samme reirene som Arbeiderpartiet og venstresida har etablert på alle områder.

Følgelig ber Sandberg Frp-politikere lokalt arbeide for å fjerne og legge ned disse organene.

- Jeg ber dere: Sørg for å ta bort noen av disse kvasiløsningene som noen kaller demokratiske organer. De har ingenting der å gjøre.

LES OGSÅ: Frp meiner regjeringa fråskriv seg helse-ansvar

Neste artikkel

Reiten roser grunnrenteskatten tross eget milliontap