Friviljug fjellvern?

Stortinget har teke på Noreg eit særskilt ansvar for å ta vare på vill fjellrein. Dette er ei krevjande oppgåve i fjellområde der einskildpersonar og kommunar sårt treng næringsutvikling. Vi etterlyser difor fleire positive verkemiddel for vårt arbeid.

Utdaterte: Gamle hyttetomter i villreinområde lyt løysast inn gjennom frivilljug fjellvern, meiner artikkelforfattarane. Foto: Anders Mossing.

Vi etterlyser fleire positive verkemiddel for vårt arbeid.

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Gratis digitalabonnement

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før

Gratis komplettabonnement

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag

Neste artikkel

Ingen tilfeller av skrantesyke hos villrein etter tre ukers jakt